sangueDe consumenten droom van alle burgers (degenen die uit God geboren zijn) is een dag van macht, waarbij hun aard wordt veranderd, oftewel, men verandert van een vergankelijk lichaam naar een onvergankelijk lichaam (zie 1 Korintiërs 15:54).
Er is een onbetwistbare realiteit: wij zitten in een groot nadeel in vergelijking met de engelen. Hun lichamen zijn hemels, hun wereld is geestelijk, zij huilen niet, voelen geen pijn, worden niet verdrietig en worden niet beheerst door hun gevoelens.
Wij echter leven in een plaats genaamd de wereld, waar we onophoudelijk, op hardnekkige wijze, lastig gevallen worden met alle verleidingen die hij biedt: verleiding tot de zonde, moeilijkheden, vervolgingen, gevaren, bezorgdheden over degenen die nog niet van God zijn, zowel wat onze familie als de mensheid in het geheel betreft. Kortom, wij leven in een lichaam dat beschikt over:
VERSTAND – waarin miljoenen slechte en goede gedachtes opkomen.
OGEN – die ons tonen wat wij wel en niet dienen te doen.
OREN – die onderworpen zijn om de stem van God te horen, maar als er niet gewaakt wordt, dan horen ze de stem van het vlees en de duivel.
MOND – die gebruikt dient te worden om aanbidding en lofprijzing aan God te uiten, maar hij is ook geneigd om woorden van veroordeling, twijfels en nederlaag uit te spreken.
HART – de fabriek van de gevoelens, daarin worden liefde, vrede, blijdschap en plezier voortgebracht, maar ook haat, wrok, overspel, hoererij enz.
Hoe kunnen we het einde bereiken en alles overwinnen, zodat onze vergankelijke lichamen bekleed worden met onvergankelijkheid als wij geen verbond met God hebben door middel van het bloed – het Bloed van Jezus en ons eigen bloed?
“En Hij zeide tot hen: Dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt” (Marcus 14:24).
Wie zijn deze velen? Dat zijn degenen die hun bloed (dat wil zeggen het leven) willen verenigen met het Bloed van onze Here Jezus, zodoende vormen ze dit (nieuwe) verbond met de Heer die gezeten is “boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam” (Efeziërs 1:21).
Help(st)er is uw bloed vermengd samen met het Bloed van de Here Jezus in dezelfde beker van het offer? Heeft u in feite echt volhardt om de andere helft van het verbond met God te zijn? Maak nu een diepgaande analyse door goed in uzelf te kijken en het geestelijke leven dat u heeft geleid af te wegen. Als dit verbond nog niet heeft plaatsgevonden of als het al is verbroken, keer dan terug om de eerste werken weer te doen. Dit is het moment, dit is het tijdstip hiervoor. Jezus staat te popelen dat u deze actie onderneemt, omdat Hij het beste voor u wil en niet het slechtste.
DENK HIER GOED OVER NA!
Dat God jullie zegene,
Met dank aan: Bisschop Sérgio Correia