ceu-706x410Als u denkt dat de Almachtige geen dromen heeft, dan heeft u het mis.
Als Hij geen dromen zou hebben, zou Hij nooit Zijn Enige Zoon hebben opgeofferd.
En waarom deed Hij dit? Welke droom of wens leidde Hem ertoe om te offeren?
De droom om de mensheid te redden; om mensen te redden van de hel; om hun de transformeren tot Zijn eigen glorie. Oftewel, hun door Zijn Geest tot nieuwe schepsels maken volgens Zijn eigen beeld en gelijkenis – ware kinderen van God.
God, de Heer der Heren, door de mond van Zijn dienaar Asaf, met een poëtische taal, verlangt ernaar om, vanuit het diepst van Zijn gevoelens, als een menselijke dromer, een schipbreukeling die hunkert naar hulp, een bij die verlangt naar honing, Zijn schepsel terug te brengen. Dit is Zijn droom.
Ah!…
Hoe vaak hebben wij dat woord gebruikt dat de verwezenlijking van het verlangen van de ziel uit?
Ah! Als ik de loterij won…
Ah! Als ik kon en mijn geld voldoende was voor…
Ah! Als ik iemand vond die mij gelukkig zou maken…
Ah! Als dit of dat.
Het is precies dit gevoel dat de Heer uitdrukt in Zijn droom.
“Och, dat mijn volk naar Mij luisterde, dat Israël in mijn wegen wandelde! Welhaast zou Ik hun vijanden vernederen, en mijn hand tegen hun tegenstanders keren. […] Hij zou hen gespijzigd hebben met het vette der tarwe, ja, Ik zou u verzadigd hebben met honig uit de rots” (Psalmen 81:14-17).
Maar in plaats hiervan, heeft Hij beledigingen verdragen vanwege de afwijzing van Zijn stem.
Bisschop Edir Macedo