ceu-706x410De droom van God met betrekking tot de men is, vanuit een menselijk oogpunt, onbereikbaar, maar daarom is Hij de auteur van het geloof, om aan degenen die geloven, die bereid zijn om het geloof te praktiseren, de realisatie van hun dromen te zien in hun leven.
En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide: Nu heb ik weer een droom gehad, en zie, de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer” (Genesis 37:9).
Als de zon, de maan en de elf sterren zich voor hem zouden buigen, wat zou op deze aarde dan niet voor hem buigen? God nam iets groots, immens, om Jozef de grootheid te tonen van hetgeen Hij wilde doen.
De broers van Jozef herkenden hem niet meer nadat zij, na jaren, hem in Egypte zagen, omdat hij bekleed was met de droom van God. Maar hij herkende zijn broers, omdat zij nog steeds dezelfde mannen waren na al die jaren.
Hoewel Jozef door heel veel probleem heen was gegaan, droeg hij de zekerheid in zijn binnenste dat vroeger of later de droom van God zich zou vervullen. God openbaart Zijn droom niet zodat de persoon vervolgens zal sterven en de vervulling ervan niet zal zien.
Een teken dat de droom van God komt, is de absolute zekerheid die erbij gepaard gaat, een overtuiging die gegeven wordt door de Geest van geloof. Daarom kan niets noch niemand die droom doden!
“Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt” (Fillipenzen 2:13).
God geeft de droom en de kracht, dat het geloof is, om die droom te kunnen bereiken. Zonder het geloof is het onmogelijk om de Goddelijke Droom te zien realiseren!
Heeft u zekerheid van deze droom? GA DAN DOOR, OMDAT DE GEEST VAN GELOOF MET U IS!!!!
Met dank aan: bisschop Romualdo Panceiro