“Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods” (1 Korintiërs 1:18) NBG 1951.
Wie is bereid om, in deze stervende wereld, zijn leven te offeren voor Iemand die onzichtbaar is? Of voor het nieuwe leven dat komt na het offeren van het oude leven?
Velen hebben hun landgoederen, geld, auto’s of juwelen opgeofferd in ruil voor grotere zegens. Maar wie is bereid om zijn ouders, kinderen, familieleden en vooral zijn eigen leven te offeren, in ruil voor een christelijk leven dat afgezonderd is van de zonde?
Weinigen. Heel weinigen.
De boodschap van het geloof vergt veel meer van een offer, dan een miezerige uitwisseling op de top van het altaar.
Jezus zei heel duidelijk:
“Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden” (Matteüs 10:37-39) NBG 1951.
Het is een alles voor alles. Daarom wordt de boodschap van het kruis beschouwd als dwaasheid.
Het was Gods alles, Zijn Zoon, in ruil voor onze alles.
Wat is onze alles? Een gelukkig leven? Voorspoed? Gezondheid?
Nee! Duizendmaal nee!
Het alles van de mensen is een leven geweest dat helemaal op zijn kop is gezet.
Mislukte relaties, mislukte huwelijken, mislukte carrières; dat wil zeggen, constante doodsangsten van het lichaam, de ziel en de geest. En alsof dat niet genoeg was, is de gezondheid van sommigen aangetast, om niet te zeggen dat ze al één been in het graf hebben.
Dat klopt! Wat is het alles dat u bereid bent om te geven in ruil voor Gods alles?
De behoudenis is voor degenen die geloven in het praktiseren, niet in de theorie.
Praktisch christelijk geloof vereist opoffering, daarom is het dwaasheid voor hen die verloren gaan.
God zegene u.