We hebben veel mensen gezien die ooit de Here Jezus hebben ontmoet, die leefden in de dagen van het geloof, in het begin van hun bekering. Hiermee bedoel ik dat zij een warm geloof hadden, hun tijd besteden aan het dienen van God: evangeliseren, bidden, vasten, naar de kerk komen, offerande geven… alles doen wat mogelijk was om God te prijzen door hun handelingen.
Dit werd een deel van hun normale leven, toen, begon alles natuurlijk te worden, dus, begonnen ze al deze dingen uit traditie te doen. Iets wat niet echt een levend geloof uitdrukte.
Wanneer we ons bekeren tot Jezus, zijn alle dingen nieuw voor ons. Dit betekent dat: gebed, vasten, offerande, evangeliseren, het huis van God schoon maken, met anderen praten over het geloof enz. Ons plezier geeft. We leven de eerste liefde die wordt gementioneerd in de Bijbel (Openbaring 2:4).
We kunnen geen problemen in de kerk zien, omdat we alleen naar Jezus kijken en niet afhankelijk zijn van wat andere mensen doen. We zien niet de fouten van andere mensen, we willen alleen God dienen…
Wanneer we dit soort gedachtes verliezen en alles betreffende ons geloof natuurlijk wordt, verliezen we de puurheid. Nu, in plaats van kijken naar Jezus, beginnen we te kijken naar anderen. Op dit punt, lijkt iedereen verkeerd, we zien de fouten van onze broeders. De kerk zou anders moeten zijn, alles moet veranderen, we voelen ons niet meer hetzelfde…
We raken vol van twijfel, maar geloof is een ferme zekerheid. Wanneer we twijfelen, waar is het geloof dan?
De waarheid is: NIETS IS VERANDERD, behalve ons geloof! Ons geloof is niet zuiver meer en dat doet ons denken dat de kerk, de helpers, de pastor enz nu anders zijn… Dat is niet waar! Wanneer WIJ veranderen, denken we dat alles is veranderd. Wanneer we twijfelen, waar is het geloof dan?
Dat is waarom Jezus ons leerde om goede ogen te hebben (Matteüs 6:22,23). Om goede ogen te hebben, betekent om de dingen op Gods manier te bekijken en niet onze manier. Als ik bezorgd ben om God te dienen, zal ik geen tijd hebben om naar andere mensen te kijken of de m anier waarop ze handelen. Als ik bezorgd ben om naar anderen te kijken, dan, zal ik fouten in hun vinden, zelfs als ze niet bestaan…
Wie wilt u dienen?
God zegent u,
Bp. Rui Silva