Het geloof is beschikbaar voor allen. Maar het produceert alleen maar resultaten wanneer het goed wordt gebruikt.
Een vrouw leed gedurende vele jaren aan een ziekte. Men vertelde haar dat er iemand was die haar kon genezen. Deze iemand was Jezus. Nadat zij, gedurende twaalf jaar, al haar geld had opgemaakt aan verschillende pogingen om genezen te worden, geloofde zij dat zij in Hem de oplossing kon vinden waarnaar zij naar zocht.
Zij verliet haar huis en ging op weg naar Jezus. In haar binnenste wist ze dat als ze Zijn kleding kon aanraken,zij genezen zou worden. Zij wist het! Maar hoe? De getuigenissen die zij had gehoord overtuigden haar dat het zo zou gebeuren.
Duizenden mensen verzamelden zich op die plaats en velen van hen raakten Jezus per ongeluk aan. Geen enkele van hen ontving een wonder. Deze vrouw echter, raakte opzettelijk Zijn kleren aan. Zij werd onmiddellijk genezen…
Jezus vroeg: “Wie raakte mij aan?” – omdat er energie uit Hem ging.
De waarheid is dat degenen die Hem per ongeluk aanraakten, geen energie ontvingen door deze aanraking.
Maar de zieke vrouw wel! Wat was het verschil? Zij werd, vanwege het geloof, een ontvanger van de positieve energie. Wanneer we geloven, dan maakt ons geloof ons tot ontvangers van de Positieve Energie. Wanneer we niet geloven, dan functioneert de twijfel als een isolator.
Het geloof deed de vrouw handelen en als gevolg hiervan, werd zij beantwoord door de Positieve Energie en ontving zij het wonder.
Op 22 januari zullen wij, in de UKGR, het Positieve Energie Evenement houden. Het zal een gelegenheid zijn voor degenen die al zolang gelukkig willen worden, zodat zij kunnen handelen voor het doel dat zij vervolgen.
Vergeet niet, de Positieve Energie staat tot uw beschikking.
God zegene u,
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl