moises-706x432De weg naar het succes in elk gebied van het leven is: een doel stellen, met alle kracht strijden en niet kijken naar de moeilijkheden. Dit vereist offer. Velen worden echter nalatig en raken gewend aan de situatie van hun levens, ook al is dit vol van nederlagen en mislukkingen. En waar het niet aan ontbreekt zijn de “excuses” om zichzelf te rechtvaardigen tegenover anderen en de constante negatieve resultaten.
Dit gebeurde met Mozes.
God had de aanroeping van Zijn volk gehoord en daalde neer om hen te bevrijden uit de slavernij. Hij riep Mozes door middel van een Brandende Braamstruik op de Berg Sinai en vertelde hem hoe hij, door middel van hem, de bevrijding zou regelen (zie Exodus 3:3-10). Ondanks het “goede nieuws”, gaf Mozes vijf keer “excuses” om de verantwoordelijkheid als middelaar in deze bevrijding uit de weg te gaan. Kijk maar:
Eerste excuus: Wie ben ik? (zie Exodus 3:11)
Mozes voelde zich inferieur. Hij dacht dat God de verkeerde persoon had gekozen.
Het antwoord van God: Het doet er niet toe wie je bent. Ik ben met jou (zie Exodus 3:12).
Tweede excuus: Wie bent u? (zie Exodus 3:13)
Mozes voelde een gebrek aan intimiteit.
Hij kende God niet goed genoeg om Hem te beschrijven aan het volk.
Het antwoord van God: Ik Ben die Ik ben. Ik Ben alles wat je nodig hebt (zie Exodus 3:14).
Derde excuus: En wat als zij niet willen luisteren? (zie Exodus 4:1)
Mozes voelde zich geïntimideerd. Hij was bezorgd om hoe het volk op hem zou reageren.
Het antwoord van God: Toon Mijn tekenen en ze zullen naar je luisteren (zie Exodus 4:2-9).
Vierde excuus: Ik kon nooit goed spreken (zie Exodus 4:10).
Mozes jammerde over zijn zwakheden.
Wie zou naar hem luisteren als hij niet goed sprak?
Het antwoord van God: Wie heeft de mond gemaakt? (zie Exodus 4:11-12)
Vijfde excuus: Ik weet dat u een andere, betere kunt vinden (zie Exodus 4:13).
Mozes vergeleek zichzelf met anderen, zelfs met zijn broer, en verklaarde zichzelf incapabel.
Op dit punt werd God boos op hem en zei: OK, ik zal Aäron met je meesturen. Maar desondanks zal JIJ ze leiden (zie Exodus 4:14-16).
Conclusie:
Na al deze excuses, DEED Mozes eindelijk wat God vroeg. En de bevrijding vond plaats.
Stop met excuses bieden, want Hij weet waar u toe in staat bent!
Hij zoekt geen zelfverzekerde mensen, maar mensen die vertrouwen en, boven alles, gehoorzamen aan wat Hij zegt. Stop met in de spiegel te kijken en uw eigen beperkingen te zoeken en begin naar de Almachtige God te kijken.
Met dank aan: pastor Paulo Cezar