Post Image

LOGO

De functie van de duivel

De Bijbel zegt dat toen de kinderen van Israël voor God kwamen staan, Satan onder hen was. De duivel was daar en God keek naar hem en vroeg:

“Hebt u ook acht geslagen op Mijn dienaar Job?” (Job 1:8)

Hier zien we duidelijk de functie van de duivel: De dienaar van God “OBSERVEREN”.

Hij observeert, analyseert en bestudeert ten allen tijde de dienaar van God. Daarom is het belangrijk om in deze gerechtigheid te wandelen, zodat de duivel geen slechte en perverse neiging in ons vindt.

De duivel kent onze gedachten niet, hij is niet alwetend zoals God. Maar als hij niet weet wat wij denken, waarom valt de dienaar van God dan?

Het antwoord ligt in onze reacties en ons gedrag, want daardoor kan de duivel afleiden wat onze gedachten en bedoelingen zijn geweest.

Zoals de moeder de zoon kent door zijn houding, zelfs als hij niet spreekt, kan ze onderscheiden wat hij denkt, zo ook de duivel. Hij kent de mens, want voordat de mens werd geschapen, bestond hij al. De duivel observeert en analyseert onze reacties en handelingen en begint vervolgens ons binnenste te kennen.

Daarom waarschuwde Jezus ons:

“Waak en bid…” (Mattheüs 26:41)

Jezus weet dat de duivel op ons let, maar zij die het karakter van Job hebben, kan de duivel niet aanraken, omdat zij door de Allerhoogste beschermd en bewaakt worden.

Deze leer zou ons vrees en alertheid moeten bezorgen, omdat de duivel elke dag naar ons kijkt, wachtend op een fout in ons karakter, zodat er gaten ontstaan zodat hij binnen kan komen.

En het is belangrijk om te onthouden dat God ook naar ons kijkt:

“Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem…” (2 Kronieken 16:9)

Zijn ogen bewaken en beschermen ons, zoals Hij bij Job deed. Maar zodat dit gebeurt, moeten we lopen zoals Job liep, en leven zoals hij leefde: in INTEGRITEIT, in OPRECHTHEID en AFKEREND van het Kwaad.

De duivel observeert ons om ons te doen VALLEN, maar God observeert ons om ons te GEBRUIKEN. En wie in deze integriteit wandelt, zal voor altijd veilig in de SCHOOT VAN DE ALLERHOOGSTE zijn.

“Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.” (Jesaja 57:15)

God zegene jullie meer!

  • Met dank aan: Bisschop Henrique Costa

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*