De Heilige Geest, door middel van Zijn Woord, zegt dat wij de gedachten van Christus dienen te hebben (zie 1 Korintiërs 2:16).
Als de persoon wilt weten wat voor soort gedachten hij heeft, dan is het voldoende voor hem om naar zijn leven te kijken.
We kunnen niet vergeten dat er twee heren bestaan. De Heer van het Licht en de heer van de duisternis. Zij zijn totaal tegengesteld aan elkaar. Het is niet mogelijk om de gedachten van de één te vergelijken met die van de ander.
De gedachten van de Here Jezus worden vertegenwoordigt door Zijn Woord dat nieuw leven belooft aan de gelovigen. Het Woord van God geeft leven aan de doden, geneest de zieken, herstelt de gezinnen, brengt voorspoed en belooft, boven alles, de eeuwigheid met God.
Het is alleen een kwestie van nadenken: als het leven van een persoon goed was, dan zou er geen noodzaak zijn voor de Here Jezus om een overvloedig leven te beloven, zoals Hij deed in Johannes 10:10.
Terwijl de gedachten van de duivel vertegenwoordigt worden door zijn woord dat doodt, vernietigt, verdeelt en ellende veroorzaakt. Wie erop aandringt om de gedachten van het kwaad te hebben zal voor eeuwig met hem leven.
Ons leven is een weerspiegeling van de gedachten die wij hebben en dat materialiseert zich in de vorm van succes of mislukking. Wie een ander soort leven wil hebben, dient de gedachten van de duivel te verwerpen en zich totaal aan God over te geven.
Dit is de eerste stap, omdat het onderscheid bij de overgave begint.
Bisschop Romualdo Panceiro