lampGod kent onze gedachtes en alles wat wij in ons binnenste dragen. Voordat wij praten, weet Hij al wat wij gaan zeggen.
En wij? Weten wij wat en hoe God denkt?
Velen strijden om God te doen begrijpen wat ze nodig hebben, maar ze doen niets om te kunnen ontdekken wat Hij van hun verwacht…
Het is, in ieder geval, een feit dat wanneer wij begrijpen wat God van ons verwacht, wij een stap vooruit zetten richting de verovering van hetgeen wij van Hem verwachten. Wanneer wij geven waar Hij om vraagt, dan zijn wij in staat om te ontvangen waar wij om vragen.
Weet je wat God aan jou heeft gevraagd? En… wat heeft Hij van jou verwacht?
“Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht.” (Jesaja 1:3)
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl