barco165Velen die dit zullen lezen, zullen deze gelegenheid verliezen
Een gelegenheid is niet iets permanents. Het komt en gaat. Misschien zult u nog één krijgen, misschien niet. Het is net als de wind die een zeilboot voortstuwt. Als hij komt, dan moeten de matrozen snel het anker ophalen en de zeilen zakken. Als er ook maar één moment van aarzeling is, dan kan dat leiden tot dagen van vertraging en zelfs tot het opgeven van de reis.
Weten hoe u gebruik dient te maken van gelegenheden is cruciaal voor degenen die succesvolle levens willen leiden. Met de Behoudenis is het niet anders; het is de meest glorieuze gelegenheid die God aan de mensheid gaf.
De Here Jezus zei dit tegen de Joden in Jeruzalem:
“En toen Hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende Hij over haar, en zeide: Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen.
Want er zullen dagen over u komen, waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen, en zij zullen u en uw kinderen in u vertreden en zij zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt, dat God naar u omzag” (Lucas 19:41-44) NBG ’51.
De Joden erkende Jezus niet als de Messias (de Redder) op wie zij wachtten, en nog steeds wachten. Waarom? Omdat zij op een militaire Messias wachtten die met kracht zou komen om Israël te bevrijden van de Romeinen en vrede zou terugbrengen in het land.
Jezus voldeed niet aan hun verwachtingen. Hij legde uit dat het Koninkrijk van God niet bestaat uit een uiterlijke verschijning (zie Lukas 17:20).
Dat wil zeggen dat het Koninkrijk van God niet met toeters en bellen komt, in een grote verpakking om indruk te wekken, zodat de mensen bij het zien ervan alleen al op hun knieën vallen. Jezus kwam met eenvoud, zodat alleen de eenvoudige en oprechte mensen Hem zouden herkennen. Hij zou immers geen ware glorie ontvangen als Hij zou komen en hun doen buigen door middel van oplegging of emotie. Hij zocht niet zulke aanbidders, Hij zocht degenen die Hem zoeken in geest (door hun verstand te gebruiken) en in waarheid (met oprechtheid).
Velen zagen niet de Redder in Hem, omdat zij een ervaring zochten die een emotioneel impact op hun zou hebben. Dit gebeurt tot de dag van vandaag. Mensen zijn meer geneigd naar religie en religieuze ervaringen dan om God echt te leren kennen. Ze willen niet denken, ze willen voelen. Ze willen Hem niet zoeken, ze willen simpelweg voor Hem komen zonder enige moeite te doen.
Één van de grootste verschillen tussen de UKGR en vele andere religies en denominaties is precies de simpele en brutale manier waarop God aan de mensen gepresenteerd wordt. Geen omleidingen, rituelen, vreemd religieus onderwijs of het gebruik van emoties die mensen alleen maar naar een religieuze ervaring leiden. De UKGR geeft niet de prioriteit aan de verpakking, maar aan de inhoud. Misschien is het vanwege deze eenvoud en transparantie dat velen ons verachten, omdat wat zij zien hun niet behaagt. Zodoende verliezen zij hun gelegenheid en blijven onrustig.
Het is zoals de profetie die de Here Jezus over Jeruzalem sprak. Omdat zij de gelegenheid om behouden te worden, die recht voor hun neus was, niet herkenden, zou de tijd komen dat vijanden hem helemaal zou vernietigen. Dit is dezelfde vernietiging die heeft plaatsgevonden met de mensen die de gelegenheden niet hebben gewaardeerd die God hun gaf om de behoudenis te ontvangen.
Waar kijkt u naar? De verpakking of de inhoud? Om door gevoelens te leven of door intelligentie? Vernietiging of vrede?
Dat God uw ogen opent, zodat u de gelegenheden ziet om te berouwen en behoudenis te ontvangen. Dat u niet aarzelt om ze te pakken. Hier.
Op dit moment.
Met dank aan: Bisschop Renato Cardoso