filhos1Kinderen worden geboren uit de seksuele gemeenschap tussen hun ouders.
Ze zijn natuurlijk, ze volgen de Wet van de Natuur.
Maar de kinderen van God worden niet geboren door de Wet van de Natuur.
In plaats daarvan, worden ze geboren door het geloof in de Here Jezus Christus, in samenwerking met de Heilige Geest.
Het is niet genoeg om in Jezus te geloven en geen ervaring met Zijn Geest te hebben.
Bijvoorbeeld, u leest deze tekst, maar begrijpt de boodschap niet. Dit gebeurd omdat het begrip van geestelijke dingen, een geestelijk verstand vereist.
Dit geestelijk verstand is alleen mogelijk door de Persoonlijke tussenkomst van de Heilige Geest. Zo niet, dan zult u niet in staat zijn om het te begrijpen.
Hetzelfde geldt voor het accepteren van Jezus als uw Heer en Redder. Als u de aanraking van de Heilige Geest niet ontvangt, dan kunt u niet uit God geboren worden.
De geboorte van een kind van God gebeurt door het werk van een drietal – de mens, de Here Jezus Christus en de Heilige Geest.
Wanneer een persoon de Here Jezus erkent als de Heer van zijn leven en de zonde verlaat, dan wordt hij gewassen met het bloed dat Hij aan het kruis vergoot.
Eenmaal gereinigd, woont de Heilige Geest in zijn lichaam en maakt van hem Zijn Tempel. Vanaf dat moment wordt hij een nieuw persoon.
Zijn gedachtes, begrip, hart, visie, alles, alles, alles veranderd in zijn binnenste. De manier waarop hij denkt, gedraagt en handelt is compleet anders dan voorheen.
Minderwaardigheidscomplexen, trauma’s van het verleden, pijnen en wrok gaan in rook op, zonder een spoor achter te laten.
Hij absorbeert het karakter van God, Zijn beeld.
En hij/zij wordt een nieuwe vrouw of een nieuwe man.
Dit is het doel van de Campagne van Berg Hermon
Bisschop Edir Macedo