27_1“Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des HEREN, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen, want de heerlijkheid des HEREN had het huis des HEREN vervuld” (1 Koningen 8:10-11)
Alleen wanneer de mens weggaat, kan de glorie van God komen.
God creëerde alles in zes dagen. En alles was perfect.
Velen komen al 1, 2, 3, 10 jaar naar de kerk en hebben zelfs wat wonderen bereikt, maar hun leven is niet compleet veranderd.
Er is niets buitengewoons in hun leven met God. Waarom is dat?
Omdat de mens nog niet weg is gegaan, daardoor heerst zijn wil, zijn ego.
God kan Zijn glorie nog niet uitstorten, omdat de innerlijke mens nog niet is verwijderd. Zoals Paulus zegt in Galaten 2:20: “…niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.”
Een persoon moet zichzelf leeg maken, zodat God de controle kan nemen. Iedereen die dit deed brak door en was getuige van het buitengewone.
Abraham liet God de controle nemen en werd een getuige van het buitengewone.
Gideon liet God de controle nemen en zag het buitengewone gebeuren.
Mozes liet God de controle nemen, bevrijdde miljoenen van de slavernij in Egypte en zag het buitengewone gebeuren.
Meneer Claudio, een voormalig bedelaar, liet God de controle nemen en zag het buitengewone gebeuren.
Kleine Esther stierf, maar haar moeder ging naar het Altaar en het buitengewone gebeurde.
Meneer Darcy leefde 40 jaar op straat, maar toen hij de enveloppe van de Campagne van Israël ontving – zelfs zonder het te begrijpen – liet hij God de controle nemen en heeft nu een buitengewoon leven.
Bisschop Macedo liet God de controle nemen en nu hebben wij een Buitengewone Tempel.
Wat is makkelijker voor God: alles (zon, sterren, het hele Universum), opnieuw te creëren, of iemands leven te veranderen? Het antwoord is: de wereld opnieuw creëren. Waarom? Vanwege de vrije wil. De zon zegt niet dat het meer of minder wil schijnen, het laat God gewoon de controle nemen.
God kan alleen de levens veranderen van degenen die zich compleet aan Hem overgeven. Het gebeurt snel wanneer iemand zijn alles overgeeft, alles plaatst op het Altaar, offert en de Here Jezus de controle alles laat overnemen. Vanaf dan zal die persoon doorbreken!
Het offer was op het Altaar, de priesters kwamen naar buiten en de Glorie van God vulde de Tempel.
Een persoon wil misschien een landhuis, een mooie auto, een mooie en geweldige familie, etc. Maar de vraag is: Heeft u zichzelf compleet overgegeven zodat de Glorie van God uw leven kan vervullen?
Met dank aan: bisschop Gonçalves