Wanneer we jong zijn, dan hebben we de indruk dat wij voor eeuwig zullen leven. Echter, of we nu oud, jong of zelfs baby’s zijn, al onze dagen zijn al geteld. Hoe gezond wij ook zijn, wij zijn allen stervend, omdat niet één van ons deze wereld levend verlaat. Het leven leidt naar de dood en dat is de waarheid die niemand wil accepteren.
Maar zelfs in de huidige dagen, met zoveel geweld, ziektes, ongelukken, nieuws van jongeren die sterven nadat ze uit zijn gegaan, onder invloed van alcohol reden, betrokken raakten bij een ruzie of zelfs slachtoffers zijn van een verdwaalde kogel. Pubers die tientallen kinderen doden in een klaslokaal, met wapens die zij in een videogame hebben gezien. Jongeren die lijden aan hersenbloedingen en infarcten, dingen die vroeger gekoppeld waren aan de oudere leeftijd en die nooit zo normaal waren als vandaag de dag. Het eetpatroon is slecht en de levensstijl is nog slechter: weinig oefeningen, veel stress, scheidingen, gebrek aan discipline…
Sommige weinige mensen hebben de gelegenheid om over Jezus te horen wanneer ze ouder zijn, terwijl ze in verzorgingstehuizen leven. Alleen daar openen ze hun hart, omdat de situatie waarin zij leven hun mensheid ontneemt. In een ogenblik zijn ze tachtig, negentig jaar geworden. Het maakt niet uit hoelang wij zullen leven, het gaat altijd veel te snel. De ouderen zien de dood vaker dan u en ik, omdat zij nooit weten of een andere medebewoner van het verzorgingstehuis nog wakker wordt. En wanneer zal het uw dag zijn dat u niet meer wakker wordt? Wat is het verschil tussen hun en ons? Als u goed nadenkt, is er geen verschil.
De dood kan elk moment komen. Tegenstrijdig tot wat veel mensen denken is er niet altijd de tijd om zich te bekeren op het randje van de dood, omdat er niet altijd een randje van de dood is. U kunt binnen een seconde sterven, op elke plaats. Helaas, zijn niet allen zich hiervan bewust en leven ze met de gedacht alsof het leven eindeloos was.
Wie zich bezig houdt met muggenzifterij en kleine ruzietjes hier en daar, wrok koestert, slecht over anderen praat, bezorgd is over wat andere mensen over hem zullen denken, wat krant A, B of C over de kerk zegt of zich bezig houdt met zijn eigen buik, beseft niet dat hij zijn focus weghoudt van het énige ding dat echt belangrijk is. Weet u al waar uw ziel naartoe gaat?
Bent u daar zeker van? Als de persoon in de weinige jaren dat hij op deze aarde leeft geen moeite doet om met God te wandelen, hoe kan hij dan verwachten dat God hem zal verplichten om, na de dood, de eeuwigheid met Hem door te brengen?
Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God met een verborgen schat in een akker. Hij zei: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker” (Matteüs 13:44) NBG ’51.
Deze man was intelligent. Hij vond wat écht belangrijk was en dacht nergens anders aan. Hij beschermde de schat, verborg het voor degenen die het van hem konden stelen en deed alles wat hij kon doen om die akker te kunnen kopen. Hij was zich bewust van de waarde van hetgeen hij had ontdekt en offerde alles wat hij bezat, omdat hij wist dat die schat veel meer waard was dan alles wat hij had.
De schat was verborgen in een akker, hetzelfde geldt voor de behoudenis, welke de wereld niet in staat is om te zien. Velen passeren dit leven zonder ooit de schat te zien die u hebt ontdekt. Verlies geen tijd en laat het niet voor later. Misschien bent u al jaren in de kerk, maar nog steeds niet uit God geboren. Misschien was u weggegaan van de kerk, of misschien heeft u nooit geloofd dat het mogelijk was om dit nieuwe leven te bereiken. Wat heeft u te verliezen? Er is een schat verborgen in het akker. De sleutel die de innerlijke vrede, blijdschap en stabiliteit garandeert, zowel hier op Aarde als in de eeuwigheid. Het is nu of nooit. Misschien zult u geen andere kans meer krijgen.
Met dank aan: Vanessa Lampert