zwaard01Wat is de grootste strijd die een christen dient te strijden? Het is de strijd om het geloof te beschermen! Het kwaad maakt zich niet druk om degenen die al aan hem behoren, met name, de mensen die in de zonde leven en doen wat zij willen, ze denken dat ze vrij zijn, maar in feite zijn zij de slaven van de zonde.
Wanneer een persoon zich aan de Here Jezus overgeeft en beslist om Hem te dienen, dan komt deze slavernij tot een einde. Vandaar de grote strijd, want het doel van het kwaad is dat wij, die het ooit dienden toen wij nog in de zonde leefden en verkeerd handelden, weer er naartoe terugkeren.
Daarom maakt de boze gebruik van het gemak om mensen van het geloof te doen afvallen, omdat er bepaalde regels zijn voor wie God wil behagen. Maar om de boze te behagen zijn er geen regels. Alles wat tegen de regels van God ingaat behaagt hem.
Wanneer een persoon zich bekeert, dan wordt hij een bedreiging voor het kwaad, omdat hij andere mensen zal redden. Die persoon zal getuigen, een ander karakter tonen, anders handelen dan voorheen en daardoor zullen andere mensen God leren kennen.
Dat is een groot probleem voor het koninkrijk der duisternis. Daarom is er een grote strijd om ons geloof te behouden. Deze strijd wordt dagelijks gevoerd. Elke christen, zij hij een bisschop, pastor, helper of kerklid, moet hem voeren.
Deze strijd vindt plaats in ons verstand. Wij dienen te vechten tegen de twijfels en de slechte gedachtes die ons geloof willen afbreken.
Nou, het tegengif tegen de twijfels is om de twijfels te betwijfelen. Bijvoorbeeld: “God is niet met jou” uw reactie hoort dan te zijn: “Ik betwijfel dat God niet met mij is!”
Wees niet verschrikt door uw angsten, maar confronteer ze door te vertrouwen op het Woord van God.
“Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst” (Galaten 5:16-17) NBG ’51.
Het geheim van sterk in het geloof te blijven is om te wandelen in de Geest! Dat houdt in dat de gedachtes constant verbonden zijn aan God. Wanneer wij aan God denken, dan wandelen wij in de Geest. Dat geeft ons de kracht en de inspiratie om juiste beslissingen te nemen. Wanneer er een twijfel of een strijd komt, dan weten wij hoe wij dienen te handelen.
Dat is de enige manier om ons geloof sterk te behouden, om tot het einde door te gaan en onze behoudenis te beschermen!
Denk erover na.
Dat God u zegene,
Bisschop Rui Silva
Volg mij op twitter: @BpRuiSilva
Bezoek ook mijn blog op: http://bpruisilva.blogspot.nl