U verlaat de grot wanneer u weigert om toe te geven aan de barrières die u tegenkomt… Wanneer u de strijd aan gaat met alles dat tegen uw wil in gaat!
Uw wil “huilt” voor conformiteit, voor gemakzucht, maar uw intelligentie “schreeuwt” voor actie, voor opstand!
Er was een man die de verstikking van de grotten niet meer kon verdragen. In plaats daarvan handelde hij door zijn woede, als een echte opstandige! Hij luisterde naar niets en naar niemand!
Hij was de enige die zich niet verborg voor zijn angsten. In plaats daarvan ging hij tegen hun in met kracht en opstand!
Ik praat over Gideon, die ontevreden was met zijn levenssituatie. En waarom?
Omdat het voor hem onaanvaardbaar was om in zo’n grote God te geloven en te leven op de grenzen van wanhoop en pijn. Daarom transpireerde hij opstand.
Opstand creëert zekerheid en onafhankelijkheid, het doet ons weggaan van onze comfortabele plaats, om hetgeen uit te dagen, dat ons heeft tegengehouden om naar voren te gaan.
Wanneer u handelt gebaseerd op deze kracht, dan zult u de geschiedenis van uw leven en degenen die om u heen zijn veranderen!
Wat wilt u? Leven in de zogenaamde plaats waar u nu bent en zogenaamd zekerheid hebt? Of uw levenssituatie revolutioniseren?
Het is belangrijk om duidelijk te maken dat het offer noodzakelijk is om de weg van opstand te kunnen blijven volgen!
Viviane Freitas