Post Image

LOGO

De Heilige Geest en de depressie

De meesten die beweren gedoopt te zijn met de Heilige Geest worden bedrogen door de bedrieglijke geest. Zijn morele vorming, twijfelachtig karakter, slecht karakter in het dagelijkse gedrag bewijzen dit.

Hoe kan een depressieve persoon beweren gedoopt te zijn met de Heilige Geest?

Hoe het bezit van de Geest van God te combineren met het bezit van de geest van depressie?

Zoals het kwaad strikt geestelijk is, gaat de depressie voorbij de grenzen van het fysieke lichaam. Depressie valt buiten de controle van de wetenschap omdat het een kwaadaardig bezit van de ziel is.

Welke fysieke remedie is er die de depressie kan genezen, aangezien het een kwaal van de ziel is? De menselijke ziel lijdt aan een depressie omdat er twijfels in haar zijn die angsten, zorgen, bekommernissen, kortom, eindeloze ongerustheid met zich meebrengen. Wie kan de ziel genezen dan de Geest van de Redder der zielen?

Depressie is een soort demonische bezetenheid en is de plaag van de laatste tijden geweest

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.” (Mattheüs 11:28-29)

-Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*