Post Image

LOGO

De Heilige Geest en het Koninkrijk…

De Heilige Geest en het Koninkrijk van God

Niemand dient te denken dat hij, vanwege het feit dat hij Jezus als Heer heeft geaccepteerd, al aan het Koninkrijk van God behoort. Het vereist enkel het gebruik van een beetje intelligent geloof om dit te begrijpen.

Hoe kan iemand die uit het vlees geboren is (geboren uit biologische ouders) het Koninkrijk van God beërven zonder enige betrokkenheid te hebben gehad met de Geest van God? Is het mogelijk dat het vlees en bloed het Koninkrijk van God beërven? De heilige tekst leert:

Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet (1 Korinthiërs 15:50).

De Here Jezus beval het Evangelie van het Koninkrijk van God te prediken en Zijn Geest te verkondigen om te voldoen aan de eis van de nieuwe geboorte (geboorte uit de Heilige Geest), zodat de mens in Geest in Zijn Koninkrijk kan leven. Is het mogelijk dat iemand die een leven in wanorde leidt, zich onderwerpt aan het Koninkrijk van discipline?

De meest belangrijke geboden van de Wet van het Koninkrijk van God zijn: Gerechtigheid, Barmhartigheid en Geloof. Zonder deze drie karaktereigenschappen te praktiseren is er geen manier om het Koninkrijk van God te betreden. En het was juist om deze reden dat de Heer de Heilige Geest stuurde, om de levens van zij die het willen te veranderen.

De Here Jezus zei, in andere woorden, tegen een religieuze leider: Jongeman, het baat niets om religieus te zijn als je niet opnieuw geboren wordt.

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet ZIEN. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? (Johannes 3:3-4)

Nikodemus toonde dat hij niets had begrepen over de nieuwe geboorte. Dus,

Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest (Johannes 3:5-6).

In de laatste verzen legt de Heer uit dat er zonder de vereiste nieuwe geboorte geen manier is om het Koninkrijk van God te zien en te betreden.

De doop met de Heilige Geest is de stempel of de zegel van de garantie dat de persoon werkelijk uit de Geest van God geboren is en het Koninkrijk van God betrad.

Het lichamelijke Koninkrijk van God is gevormd door de geborenen uit de Heilige Geest met de Here Jezus Christus als Hoofd. Hierom is alléén de kerk die orde, discipline heeft en wordt ondersteund door Gerechtigheid, Barmhartigheid en Geloof, werkelijk van God en de poorten van de hel kunnen haar niet overweldigen. Zie Matteüs 16:18.

Daarom is de doop met de Heilige Geest geen optie. Het is een noodzaak om het Koninkrijk van God binnen te gaan en vervolgens het Koninkrijk der Hemelen.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*