De Heilige Geest vs de geest van de wereld – deel 2     img211_1
Berouw
De persoon die lauw is in zijn geloof is nu lauw terwijl hij op een dag warm was en de enige manier om hem geestelijk te doen herleven is door middel van berouw. Dat is de reden waarom berouw een Gave van God is! Zolang er berouw is, dan is er Behoudenis; wanneer er geen berouw is, is er geen Behoudenis meer. Wat ik wil zeggen is dat een persoon de grootste fouten kan hebben begaan, maar als er berouw is, zal hij ze erkennen, belijden, verlaten en de zonde haten.
En zo zal het mogelijk zijn om terug te keren naar de Eerste Liefde, en als hij nooit in de Eerste Liefde is geweest, dan zal hij die bereiken, omdat hij een Verbond met God zal hebben en dit Verbond in leven zal houden.
Maar wie moet vurig zijn? Wie moet berouw tonen? De persoon!
En ik vraag: wanneer zal de persoon vurig zijn en berouw tonen? Wanneer hij nederig is om te erkennen. Wanneer iemand hoogmoedig is, dan is hij niet vurig voor de geestelijke dingen, integendeel, hij veracht ze en dat is wat er gebeurt met de meeste mensen.
De meeste mensen besteden aandacht aan hun fysieke behoeften – het gezin, liefdesleven, professionele leven, financiën, studies enz. – en zij verachten het geestelijk leven, de gemeenschap met God, want de persoon is niet nederig om dit aspect te erkennen.
Merk op dat er vandaag de dag een groot gebrek aan respect is voor het Woord van God. En hoe en wanneer toont iemand respect voor Gods Woord? Wanneer hij het praktiseert! Wanneer hij het hoort, leest en begrijpt, het aanvaardt en in de praktijk zet. Op deze manier laat de persoon zien dat hij vurig is voor het Woord van God. En vergeet niet dat God en Zijn Woord, Dezelfde Persoon zijn. Dus, wanneer u het Woord van God negeert, negeert u God Zelf.
Daarom is het essentieel dat de persoon die met de fout wil stoppen, zijn oude leven wil achterlaten en in heiligheid wil leven, in gemeenschap met God, het Woord van God in acht neemt!
Met dank aan: bisschop Júlio Freitas