Er zijn gebeurtenissen in het leven die in staat zijn om ons hele traject te veranderen – in feite, hebben de gevolgen van deze unieke gebeurtenissen zo’n grote impact dat zij de Geschiedenis van de Mensheid verdelen tussen ERVOOR en ERNA! De Dood en Opstanding van Jezus Christus overtrof al deze gebeurtenissen. Daarom presenteren wij u het PROGRAMMA VAN DE HEILIGE WEEK, in dezelfde geest van de 40 DAGEN VAN DE OPSTANDING, zodat u geen enkel van deze speciale dagen zult missen en het Pasen ervaart voor wat het symboliseert: de mogelijkheid om
uw leven totaal te transformeren!

PALMZONDAG
13 April om 10u
jesus1De triomfantelijke intocht van Jezus vond ongeveer één week voor Zijn Opstanding plaats. Jezus kwam Jeruzalem in gezeten op een ezel. Het volk wierp in vreugde hun mantels en palmtakken voor Hem uit. Tijdens deze gebeurtenis werd de Heer geëerd als de “Prins van Vrede”, waardig van alle eer.
KOM OP PALMZONDAG OM HEM TE EREN, DE ZONDAG DIE VOORAFGAAT AAN DE ZONDAG VAN DE OPSTANDING.
TER GELEGENHEID ZULLEN WIJ DE PALMTAKKEN EN ALLE FAMILIES ZEGENEN.

GOEDE VRIJDAG
18 April om 10u, 15u & 19:30u
jesus2Goede Vrijdag is een herinnering dat wij ons niet dienen aan te passen aan de problemen en dat de situatie waarin wij leven niet “ons kruis” is – daarom dienen wij het niet te verdragen! Zoals er 2.000 jaar geleden de overwinning werd bereikt toen de Here Jezus Zijn Leven voor ons gaf, zo kan Goede Vrijdag ook het begin zijn van een nieuw leven voor u. En dat is de ware betekenis van deze dag – het accepteren van de redding die gebracht werd en het opeisen van onze rechten door het geloof!
TIJDENS DEZE GOEDE VRIJDAG ZULLEN WIJ SAMENKOMEN AAN DE VOET VAN HET KRUIS VAN DE OVERWINNING!

STILLE ZATERDAG
19 April om 16u – ALLEEN IN DEN HAAG
crossesOp een bepaald moment gaf de Here Jezus Zijn Geest over. Wat voor velen echter alleen het einde was, was in feite slechts het begin van een Tocht die de loop van de Mensheid zou veranderen en de keuze tussen LEVEN of dood zou bepalen. De Taak van de Here Jezus zou niet simpel zijn, omdat Hij, in de drie dagen die tussen Zijn Dood en Zijn Opstanding zaten, de Autoriteit die duizenden jaren geleden in de handen van het kwaad werd gegeven, zou moeten herpakken.
OP STILLE ZATERDAG, ZULLEN WIJ DE DAG VAN DE UNIVERSELE VROUW VIEREN. VERENIG U ZICH MET ALLE WAARDIGE VROUWEN EN MANNEN EN NEEM DEEL AAN DEZE STRIJD OM DE AUTORITEIT OVER UW LEVEN TE HERPAKKEN!
PAASZONDAG
20 April om 10u
resurDe reden waarom de Here Jezus aan het Kruis op Golgotha stierf was om de Hemelse Gerechtigheid te doen geschieden en allen die in Hem geloven, als Heer en Enige Redder, te redden en te vergeven.
De reden waarom de Here Jezus uit de dood Opstond, was om de Hemelse Gerechtigheid te doen gelden in de levens van allen die in Hem geloven, door hun de problemen, verdrukkingen en verleidingen te doen overwinnen. Zodat zij hun doelen en dromen behalen om God te verheerlijken door middel van hun leven, door de getuigenis van een intelligent geloof.
OP PAASZONDAG KRIJGT U DE KANS OM DOOR HET “GRAF VAN DE OPSTANDING” HEEN TE LOPEN. U ZULT DE AUTORITEIT EN MACHT ONTVANGEN OM UW LEVEN TE TRANSFORMEREN!
PAASMAANDAG
21 April om 10u – IN DEN HAAG EN AMSTERDAM OOST
The BibleHet bewijs dat de Opstanding van de Here Jezus bedoeld is om Gerechtigheid te doen geschieden, wordt goed getoond in Zijn wederontmoeting met Zijn discipelen, nadat Hij uit de dood opstond. Door Zijn begeleiding ontvingen Petrus en de andere discipelen deze Gerechtigheid. Zij hadden niets gevangen tijdens een vistocht, maar na het opvolgen van het advies van Jezus vingen zij 153 GROTE vissen. Gods Gerechtigheid is dat u het beste in uw leven zult bereiken.
OP PAASMAANDAG ZULT U DE BEGELEIDING ONTVANGEN OM GODS GERECHTIGHEID IN UW FINANCIËLE LEVEN TE BEREIKEN.

ADRESSEN:

DEN HAAG  – FRUITWEG 4
Nabij halte Wouwermanstraat
Bereikbaar met tram: 9, 11 & 12
ook in:
AMSTERDAM OOST – Borneostraat 40
AMSTERDAM WEST – Jan Evertsenstraat 18
ROTTERDAM – Westersingel 42
ROTTERDAM – Diergaardesingel 70 (Portugeestalig)
EINDHOVEN – Boschdijk 258
ALMERE – Grote Markt 27 – 2e verdieping
UTRECHT – Oudegracht 36 (Zalencentrum Kargadoor)