inferno-1-706x410“En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld “in een ogenblik” tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn” (Lucas 4:5-7).
Wat is mogelijk om in een oogwenk te doen?
Niets, en tegelijkertijd, alles!
In slechts “een ogenblik” is het mogelijk om uzelf voor te stellen in een bepaalde plaats op de wereld.
Het is mogelijk om naar zowel het verleden als de toekomst te gaan.
In “een ogenblik” toonde de duivel alle koninkrijken van de wereld aan de Here Jezus, de koninkrijken die al bestonden en de koninkrijken die nog zouden ontstaan.
De duivel toonde de glorie, de glans, de kleur van deze wereld, die de aandacht trok van de ogen en die gevoed zouden worden door de gedachten.
Hoeveel mannen zijn er die zichzelf, voor slechts een ogenblik, voorstellen hun echtgenote te bedriegen met een andere vrouw?
De Here Jezus liet Zich niet afleiden, Hij deed een beroep op het Woord van God.
Dit heet “IN GEEST ZIJN, WAKEN”.
Het binnengaan van de hemel of hel is een resultaat van de beslissingen die wij elk moment nemen.
Zodoende kunnen wij begrijpen dat het offer in het voordeel van de Behoudenis constant dient te zijn, het is 24 uur per dag het vlees en de eigen wil offeren om de Wil van God te doen.
“Daarom zal deze ongerechtigheid voor u zijn als een losgeraakt brok steen, dat op vallen staat en overhelt aan een hoge muur, die plotseling, onverwachts, ineenstort” (Jesaja 30:13).
Onthoud: Alles kan gebeuren in slechts één ogenblik.
Met dank aan: Bisschop Djalma Bezerra