helpers“En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen; maar wij zullen ons houden aan het gebed en de bediening van het woord” (Handelingen 6:1-4)

Al bij het begin van de eerste kerk werd door de apostelen de noodzaak ingezien van helpers te hebben die hen konden helpen om de verschillende taken van het Werk van God uit te voeren. Zij waren mannen van God, maar desondanks konden zij niet alles doen of overal tegelijkertijd zijn. Vandaar het belang van andere mannen en vrouwen van God die ook vol van geloof en de Heilige Geest waren om de werklast te verlichten.
Sinds haar begin heeft het UKGR Centrum altijd gerekend op haar helpers. Mannen en vrouwen van God die, uit dankbaarheid voor wat God voor hen heeft gedaan en liefde voor de gekwelde zielen, hun tijd vrijwillig inzetten om voor anderen te bidden, te adviseren, bij te staan, ziekenhuis en gevangenis bezoeken te verrichten en andere taken.
Deze helpers hebben hun eigen leven. Dat wil zeggen dat velen van hun een gezin, baan en verantwoordelijkheden hebben, maar desondanks maken zij tijd om Gods Werk te verrichten, omdat zij weten dat er gekwelde mensen zijn die hun hulp nodig hebben. Sommigen komen zelfs direct vanuit hun werk naar het UKGR Centrum om hulp te bieden en gaan daarna pas naar huis, niet omdat het moet, maar omdat zij het willen.
Eén van deze bijzondere mensen is mw. Maria Lourdes Silva. Zij is al meer dan 20 jaar een helpster en heeft in die tijd veel mensen kunnen helpen, zien ontwikkelen en gelukkig zien worden. Haar blijdschap en beloning is zien dat zij van waarde was voor die mensen en voor de God die zij dient.
De helper in het UKGR Centrum is meer dan een vrijwilliger; hij/zij is een dienaar van God en de rechterhand van de pastor.
En wij zijn zeer trots op hen en dankbaar voor hun hulp. Het Werk van God zou niet zover zijn gekomen zonder hun.