165exercitoHeer – verwijst naar de de Scheppende God, de Almachtige;
Der Heerscharen – doet ons denken aan de eindeloze soldaten die, vanwege hun oneindige trouwheid, het doel omarmen van de Eeuwige Commandant – de Heer der Heerscharen.
Hoe identificeert men een leger?
De eigenschappen van een leger volgen strikte en strenge normen van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, discipline, orde, respect, hiërarchie en onderwerping.
In een leger dienen allen zich te onderwerpen aan de regels, van de grootste bevelhebber tot de laagste ondergeschikte, zonder enige uitzondering.
Als er in het leger van een land een strenge discipline vereist wordt, stel u zich dan het leger voor van de Heer der Heerscharen!
Allen moeten dezelfde Geest, Karakter van Gerechtigheid en Geloof hebben.
Zij, geleid door de Heer der Heerscharen, trekken naar voren tegen de legers van ongerechtigheid – oftewel, de hel.
Er is geen mogelijkheid om niet te vechten in deze oorlog;
Er is geen manier om uzelf te excuseren.
Allen, zonder enige uitzondering, bevinden zich aan de ene of de andere kant.
Wie niet deel uit maakt van het leger van de Heer der Heerscharen, maakt automatisch deel uit van het leger van de vijand.
Of u bent met de Heer der Heerscharen of u bent tegen Hem.
Of u bent een kind van Israël of u bent een kind van Jakob.
Aan de andere kant, is de Heer der Heerscharen de bazuin aan het blazen en de uitverkorenen aan het oproepen om te strijden tegen de ongerechtigheid.
Wie wil deel uitmaken van het leger van de Heer der Heerscharen?
Het is echter noodzakelijk om de rug toe te keren naar de ongerechtigheid, de oren dicht te doen voor de stem van de zonde en alleen naar de stem van de Heer der Heerscharen te luisteren en Hem te gehoorzamen.
Wie maakt op deze wereld deel uit van het leger van de Heer de Heerscharen?
Het is makkelijker om er achter te komen wie er niet deel uit van maakt.
Het leger van de Heer der Heerscharen op deze wereld rekent niet op lafaards, ongelovigen, gruwelijke mensen, moordenaars, onreine mensen, mensen die zich bezig houden met occultisme, overspeligen en leugenaars.
Omdat zij geleid worden door de heer van de ongerechtigheid: satan.
“…hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood” (Openbaring 21:8).
Aan welke zijde staat u?
Bisschop Edir Macedo