biblia-706x410
“En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken en zeide: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
En Hij zeide tot hem: Wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? ”
– Lucas 10:25-26

De interpretatie die de wetgeleerde gaf, was perfect, zo goed zelfs dat Jezus tegen hem zei:

“En Hij zeide tot hem: Gij hebt juist geantwoord; doe dat en gij zult leven.”
– Lucas 10:28

Wat wij niet kunnen vergeten is dat het één ding is om iets te weten en iets totaal anders is om het ook daadwerkelijk te doen.
Het grote verschil zit hem in het doen, praktiseren en gehoorzamen.
Er bestaan drie soorten mensen:
– Degenen die het Woord op verkeerde wijze interpreteren:
Nikodemus was niet in staat om te begrijpen wat de Here Jezus bedoelde toen Hij zei dat men opnieuw geboren moest worden om het Koninkrijk der Hemelen te zien.
– Degenen die het Woord op correcte wijze interpreteren, maar niet gehoorzamen:
De rijke jongeling wist dat hij, om het eeuwig leven te kunnen beërven, moest opgeven wat hij bezat, om zodoende de schatten van de hemelen te kunnen veroveren. Hij begreep het, maar gehoorzaamde niet en ging vervolgens verdrietig weg.
– En degenen die niet alleen het Woord correct interpreteren, maar het ook gehoorzamen:
Zacheüs besloot om de helft van zijn bezittingen aan de armen te geven en een ieder die hij had afgeperst viervoudig te vergoeden.
Hij was een dief die het Woord hoorde, op correcte wijze interpreteerde en vervolgens gehoorzaamde. Op dat precieze moment vond de Behoudenis plaats.
Het is dit kleine groepje mensen dat eeuwig zal leven!
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra