De investeerder heeft geen angst om te zaaien, omdat hij de zekerheid van de oogst heeft.
Hij beschouwt de risico’s niet, omdat hij in zijn gedachten het volgende gelooft “Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien; en wie steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien” (Prediker 11:4) NBG ’51.
Dat is het geloof van de investeerder.
Zijn geloof, zijn geest.
Daartegenover, is er de gokker, die als een speler inzet op het geluk. Hij gelooft in de kracht van het geluk, maar is er niet zeker van dat het zal slagen.
Één ding hebben beiden gemeen: ze zijn niet bang om in te zetten.
Het verschil is puur een kwestie van zekerheid.
De investeerder heeft geen probleem qua onzekerheid, omdat zijn actie gebaseerd is op de zekerheid van het Woord van de Schepper.
Als een avonturier vertrouwt de gokker op zijn intuïtie. Vanwege een vastgesteld beeld van rijkdom, leidt zijn droom hem naar fantasievolle emoties. Hij denkt dat zijn dag is aangebroken, dat hij geboren is om rijk te zijn, dat zijn geluk vroeger of later zal veranderen. Hij baseert zijn leven op wat hij vindt.
Zijn dromen zijn gebaseerd op zijn “bevindingen”, die geïnspireerd zijn door het hart.
De investeerder is anders, hij denkt en handelt anders. Hij heeft een Andere Geest. Hij absorbeert de gedachtes van de Almachtige en zet ze in praktijk met absolute zekerheid. De zekerheid die voortkomt uit de Troon van de Almachtige.
Men noemt dit het bovennatuurlijke geloof, oftewel, de macht van God die in zijn binnenste vloeit in de vorm van een absolute overtuiging.
Wie wil weten of hij een investeerder of gokker is hoeft zichzelf alleen maar te evalueren bij het moment van het investeren op Gods Woord. Als er ook maar een klein beetje angst of wantrouwen is van het resultaat, dan komt dat omdat hij niet klaar is om de Beloftes in bezit te nemen.
De investeerder let niet op de omstandigheden en kijkt niet naar de “winden” van de markten. In plaats daarvan is er, in zijn binnenste, de zekerheid dat hoe erger de omstandigheden zijn, hoe beter de mogelijkheden ook zijn.
Hij heeft de overtuiging dat, ongeacht de situaties, het Woord van God de kracht van God is voor degenen die geloven.
Zoals er staat geschreven:
“Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft…” (Romeinen 1:16) NBG ’51.
De kracht van God voor de behoudenis niet alleen voor de ziel, maar voor alle moeilijke situaties.
De investeerder weet dit en gaat ervoor met volle kracht, omdat hij van uitdagingen houdt. Zijn karakter is agressief en opstandig vanwege zijn persoonlijke overtuiging.
De overtuiging dat de grootheden van God niet voor mensen zijn die klein denken.
Hij weet dat God geen fysieke condities van Zijn partner vereist voor grote realisaties. Hij vereist echter dat hij zoals Hem denkt. Dat is het minimum dat door Hem vereist wordt.
Is het mogelijk dat twee mensen partners worden als ze het niet met elkaar eens zijn?
God is onmeetlijk groot, Hij zoekt echter mensen die Zijn ideeën omarmen en ze in praktijk zetten, zodat Zijn glorie in deze wereld gemanifesteerd kan worden.
Het maakt niet uit wie u bent, of u over intellectuele capaciteiten beschikt of analfabeet bent, of u man of vrouw bent, of u de aandacht van God verdient of niet, of u heilig bent of goddeloos. God is bereid om een bondgenoot van u te worden, vanaf het moment dat u bereid bent om uw eigenschappen te vergeten en afhankelijk van Hem te worden.
Bisschop Edir Macedo