Er waren eens twee broers waarvan één een jager was en de ander een kok. Ondanks het feit dat zij tweeling waren, hadden ze niets gemeen met elkaar. Noch qua uiterlijk, noch qua lichaamsbouw. In tegenstelling tot wat er meestal gebeurt.
De jager maakte van zichzelf een sterke veroveraar vanwege zijn fysieke structuur. Zijn fysieke eigenschappen deden hem op een beer lijken, klaar om zijn prooi te verslinden. Zijn fysieke gaven, in combinatie met zijn expertise in het jagen, bewogen hem om naar de velden en bossen te gaan.
Het smakelijke vlees van zijn jacht, zijn mannelijk gedrag en – boven alles – het feit dat hij de eerstgeborene was, deed hem meer in achting groeien in de ogen van zijn vader.
Telkens wanneer hij van de velden terugkwam, bracht hij, als trofee, buitengewone dieren mee die hij had gedood. Dit deed hem telkens meer bewonderd worden door allen. “Een geboren leider” – dacht zijn vader trots.
Met elke bewondering die hij ontving, groeide de trots en ijdelheid van de jager. Terwijl zijn zelfvertrouwen hoog was, was het zelfvertrouwen van zijn magere, kalme en huiselijke broer, die de kok was, heel laag.
In tegenstelling tot de jager werd de kok haast niet opgemerkt. Behalve als zijn talentvolle handen een heerlijk gerecht hadden gemaakt.
Zijn rustige en huiselijke leven verhinderden hem niet om sluw te zijn. Hij wist dat, op de een of andere manier, op een mooie dag, zijn talent om te koken de loop van zijn leven zou veranderen.
Toen hij nog heel jong was begon hij, misschien vanwege zijn zwakke lichaamsbouw, die tegenstellend was aan die van zijn broer, zich bezig te houden met het leren om te koken. Tenslotte, dacht hij, moest iedereen eten en was iedereen afhankelijke van een pan eten. De hulp van zijn moeder was van fundamenteel belang om het te leren. Dit maakte haar tot zijn trouwe bondgenote voor de verovering van de toekomst.
Vanwege de onmetelijke rijkdom, schepte de jager op dat hij, vroeger of later, zijn machtige stam zou leiden als zijn vader er niet meer zou zijn. Dit feit was al bepaald. De tweede zoon was geboren om de eerste zoon te dienen. De geliefden, familieleden, ouders en vrienden rekenden hierop.
Alleen maar twee mensen geloofden in het onmogelijke, dat wil zeggen, in het omgekeerde hiervan. Zij geloofden in het Woord van God: de kok en zijn moeder.
En zonder een familiaire of juridische strijd werd de geboren dienaar een leider van degene die geboren was om te leiden. De sterke, onverslaanbare, dappere, topjager, leider enz. had zich uiteindelijk overgegeven voor een beetje brood en een linzengerecht dat gemaakt was door de kok.
De geschiedenis van Esau en Jakob heeft zich gedurende de millennia vaak herhaald, omdat God de nederigen verhoogd en de hoogmoedigen vernederd.
Zoals het staat geschreven: “Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wèl iets is, zijn kracht te ontnemen” (1 Korintiërs 1:27-28) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo