jesusoubarrabas“De stadhouder antwoordde en zeide tot hen: Wie van die twee wilt gij, dat ik u loslaat? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zeide tot hen: Wat moet ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden allen: Hij moet gekruisigd worden!” (Matteüs 27:21-22).
Deze beslissing die het volk in het verleden nam, wordt vandaag de dag, door een ieder van ons, nog steeds genomen bij elke gelegenheid. Mijn beslissingen zullen altijd één partij de vrijheid bieden en een andere partij gevangen houden. De kwestie is om te weten wie wie is. De Here Jezus is de waarheid en de gerechtigheid. Barabbas representeert de diefstal, het bedrog en de leugen.
Wanneer mijn beslissing overeenkomt met de wil van God, dan geef ik de vrijheid aan de Here Jezus om te werken in mijn leven, tegelijkertijd hou ik de duivel gevangen en gebonden.
Wanneer men een beslissing neemt die tegen Gods wil ingaat, dan wordt onmiddellijk de vrijheid gegeven aan de duivel om te doen wat hij wil en wanneer hij wil in het leven van degene die hem vrijmaakte door de genomen beslissing. Tegelijkertijd wordt het de Here Jezus onmogelijk gemaakt om in dit leven te werken, hoe graag Hij dat ook wil.
Mijn beslissing bepaalt wie wel of niet de vrijheid heeft in mijn leven.
In uw leven wordt het bepaald door uw beslissing.
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra