KalebIn een wereld waarin technologie zich schrikbarend snel heeft ontwikkeld, en blijft ontwikkelen, kan het voorkomen dat de oudere generatie achter raakt, en zich zodoende geïsoleerd kan voelen.
Dit alles doet een persoon geen goed. Hij kan zichzelf als zwak gaan zien en zelfs het gevoel hebben dat hij niet meer belangrijk is en nergens meer toe dient. Deze gedachte kan hem uiteindelijk zijn kracht doen verliezen.
De Bijbel toont ons dat God het hier niet mee eens is. Kijk maar naar het verhaal van Kaleb.

“Welnu, zie, de Here heeft mij in het leven behouden, zoals Hij beloofd heeft. Het is nu vijfenveertig jaar, sedert de Here dit woord tot Mozes gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden vijfentachtig jaar oud; ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de kracht, die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had, kracht om te strijden en om uit en in te gaan” (Jozua 14:10).

Kaleb was een strijder, die zich niet liet tegenhouden door zijn leeftijd. We kunnen ons inderdaad voorstellen dat het lichaam met de tijd zwakker wordt, en dit is geheel menselijk. Kaleb liet de fysieke staat waarin zijn lichaam zich bevond niet zijn manier van denken aantasten. Hij was jong van geest, had nog volop kracht en had boven alles, geloof en visie.
Met deze visie werd de Kaleb Groep opgericht. De Kaleb Groep is een groep die gericht is op de mensen die 50 jaar of ouder zijn, en precies dezelfde denkwijze als Kaleb hebben, of deze zouden willen hebben.
Door middel van maandelijkse bijeenkomsten en activiteiten worden de “Kalebs” versterkt in hun geloof, maar zien zij ook dat zij niet worden vergeten en dat ook zij hun weg kunnen vinden in deze tijd.
De activiteiten en samenkomsten van de Kaleb Groep worden gehouden in de UKGR vestigingen in Den Haag (Fruitweg 4) en Rotterdam (Diergaardesingel 70).
Samenkomst van de Kaleb Groep in Juli
In de maand Juli vond de bijeenkomst van de Kaleb Groep plaats in een park en naast het mooie weer hebben de Kalebs ook van elkaars gezelschap genoten.
De middag starte met een gebed, waarna er ruimte was voor activiteiten. Twee Kalebs werden geblinddoekt en liepen, onder begeleiding van iemands stem (die de stem van God symboliseerde) langs verschillende obstakels. De rest van de Kalebs bemoedigden hun. Het was een goede samenwerking.
Na het Woord konden degenen die wilden, hun bevindingen delen met de groep en sommige vrouwen deelden ook hun getuigenis met de groep over de verandering in hunzelf, sinds hun deelname aan de bijeenkomsten van de Kaleb Groep.
Al met al was het een gezegende en gezellige middag. We hebben geleerd dat we de doelen en dromen die we hebben niet moeten opgeven, maar juist vooruit moeten blijven kijken.
Bent u 50 jaar of ouder, houd dan onze website in de gaten voor de aankondiging van de volgende bijeenkomst van de Kaleb Groep.