kaleb
In een wereld waarin technologie zich schrikbarend snel heeft ontwikkeld, en blijft ontwikkelen, kan het voorkomen dat de oudere generatie achter raakt, en zich zodoende geïsoleerd kan voelen.
Dit alles doet een persoon geen goed. Hij kan zichzelf als zwak gaan zien en zelfs het gevoel hebben dat hij niet meer belangrijk is en nergens meer toe dient. Deze gedachte kan hem uiteindelijk zijn kracht doen verliezen.
De Bijbel toont ons dat God het hier niet mee eens is. Kijk maar naar het verhaal van Kaleb.

“Welnu, zie, de Here heeft mij in het leven behouden, zoals Hij beloofd heeft. Het is nu vijfenveertig jaar, sedert de Here dit woord tot Mozes gesproken heeft, gedurende welke tijd Israël in de woestijn rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden vijfentachtig jaar oud; ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de kracht, die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had, kracht om te strijden en om uit en in te gaan” (Jozua 14:10).

Kaleb was een strijder, die zich niet liet tegenhouden door zijn leeftijd. We kunnen ons inderdaad voorstellen dat het lichaam met de tijd zwakker wordt, en dit is geheel menselijk. Kaleb liet de fysieke staat waarin zijn lichaam zich bevond niet zijn manier van denken aantasten. Hij was jong van geest, had nog volop kracht en had boven alles, geloof en visie.
Met deze visie werd de Kaleb Groep opgericht. De Kaleb Groep is een groep die gericht is op de mensen die 50 jaar of ouder zijn, en precies dezelfde denkwijze als Kaleb hebben, of deze zouden willen hebben.
Door middel van maandelijkse bijeenkomsten en activiteiten worden de “Kalebs” versterkt in hun geloof, maar zien zij ook dat zij niet worden vergeten en dat ook zij hun weg kunnen vinden in deze tijd.
De activiteiten en samenkomsten van de Kaleb Groep worden gehouden in de UKGR vestigingen in Den Haag (Fruitweg 4) en Rotterdam (Diergaardesingel 70). De Kaleb bijeenkomsten vinden elke vierde zondag van de maand plaats. 23 oktober (Aankomende zondag) om 16u zal een hele speciale Kaleb Groep bijeenkomst zijn. Alle leden van de Kaleb Groep zullen bijeenkomen in Den Haag aan de Fruitweg 4.
Bent u ook een 50+er en geïnteresseerd om een Kaleb bijeenkomst bij te wonen… Dan bent u van harte welkom! Vraag de pastor of vrouw van pastor van uw vestiging voor meer informatie.

De Kaleb Groep
Zondag 23 oktober om 16u
Alleen te Den Haag aan de Fruitweg 4