Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat uw wederhelft voorbereid wordt door de Geest van God?
Of dat Hij u probeert te veranderen voor iemand die al klaar is?
Misschien bent u deze Hemelse missie aan het vertragen.
Misschien wilt u niet de juiste kant opgaan, maar dringt u erop aan om de verkeerde richting in te gaan.
Pure koppigheid.
U wilt dat omdat u uw eigen wil wilt opdringen.
Terwijl er sprake is van dit soort gedrag gaat de tijd voorbij en de eenzaamheid blijft.
In deze situatie zal de Heilige Geest pas in actie komen wanneer u, moe van al het lijden, zich eindelijk overgeeft.
God vertraagt Zichzelf niet.
De koppige mensen zijn degenen die Hem vertragen.
Ze vertrouwen niet 100% dat Hij zal doen wat Hij beloofde om te doen.
Het geloof beperkt zich niet alleen maar tot een financieel offer.
Dat is alleen maar een signaal van totale en onvoorwaardelijke overgave.
In dit geloof verliest men geen tijd.
Het geloof overwint alle twijfels, angsten en bezorgdheden.
Het breekt alle blokkades tussen de persoon en God.
Vanaf dan zal er een perfecte relatie zijn tussen God de Vader en u.
Door middel van de Heilige Geest in de Naam van Zijn Zoon.
Bent u hiervan overtuigd?
Als Hij Uw Vader is, waarom vertrouwt u dan niet op Zijn smaak voor u?
Waarom blijft u aandringen op de persoon waarvan u denkt dat hij/zij ideaal zal zijn?
Misschien blijft uw lijden gaande, omdat u aandringt om iemand te kiezen gebaseerd op uw corrupte hart.
Denkt u dat uw wederhelft het fysieke uiterlijk dient te hebben dat uw hart wilt?
Het wordt gefascineerd door het profiel dat geschetst wordt door het machiavellistische verstand in de mode– en schoonheidsbladen.
U zet dit in uw hoofd en houdt voet bij stuk in deze koppigheid.
De wederhelft die door de Geest wordt gekozen heeft een geestelijk profiel.
Het fysieke profiel verwelkt als de schil van een passievrucht.
Terwijl het geestelijke profiel volwassen wordt en stand houdt totdat de dood hun scheidt.
Vrees niet.
God maakt geen fouten in Zijn keuzes.
Bisschop Edir Macedo