poder_intencaoDat de ZEGENS van vandaag zich uitstrekken tot de rest van uw leven in de Naam van de Almachtige!
De tip van vandaag gaat over het GELUK.
De religieuze, liefdadige, goedhartige persoon die niet in de zonde leeft of zelfs van het geloof is en gedoopt is met de Heilige Geest, maar IN ZICHZELF EEN PERSOONLIJKE, EGOÏSTISCHE EN SLECHTE HEBZUCHT VOEDT, zal vroeg of laat IN DE VERZOEKING VALLEN. Ik weet niet of hij daarna kan opstaan…
Aan de andere kant zal de meest perverse en ergste zondaar, al is hij een instrument van satan, maar desondanks, IN ZIJN BINNENSTE, IN HET DIEPSTE VAN ZIJN ZIEL, DE WENS HEEFT OM DAT LEVEN TE VERLATEN EN OP HET JUISTE EN CORRECTE PAD TE LEVEN, vroeg of laat van de Almachtige een KANS KRIJGEN OM AAN EEN NIEUW LEVEN TE BEGINNEN.
Deze twee extremen tonen de KRACHT VAN DE INTENTIE VAN HET HART, voor het KWADE of het GOEDE. De keuze is vrij. Een ieder dient, VOLGENS ZIJN VERSTAND, voor zichzelf te kiezen.
Daarom profeteerde Jezus dat het geluk bestemd is voor degenen die HONGER EN DORST HEBBEN NAAR GERECHTIGHEID. Oftewel, het wordt aan degenen gegeven wiens INTENTIE IS OM IN GERECHTIGHEID TE LEVEN.
HIJ GARANDEERT DAT ALLEEN ZIJ BLIJDSCHAP IN OVERVLOED ZULLEN HEBBEN! (zie Matteüs 5:6)
Bisschop Edir Macedo