“Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof. Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u vanhier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn. Maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten”(Matteüs 17:19-21).   jejum11_1

Een paar minuten hiervoor, vroeg een vader aan de Here Jezus om zijn zoon te genezen, omdat hij symptomen van bipolaire aanvallen had en de hele tijd in vuur of water viel en de discipelen konden hem niet genezen!
De Here Jezus beval om de jongen tot hem te brengen, bestrafte de geest en het wonder vond onmiddellijk plaats.
De vraag is: “Waarom sprak Jezus over VASTEN met de apostelen en niet met de vader en zijn zoon?”
Het antwoord is simpel: Hoe kan er van iemand die verstoord, bipolair en buiten zichzelf is, geëist worden een prijs als deze te betalen, als we het hebben over iemand die niet eens voor zichzelf kan antwoorden, beheerst wordt door satan en altijd in een andere wereld leeft?
Om deze reden is de VASTEN een grotere eis voor degenen die de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid hebben om, in het bijzonder, de zielen, van degenen die lijden, te bevrijden, genezen en helpen.
Stel u zich dan een ieder van ons voor die God dienen, met of zonder titel en uniform, wat voor goeds wij zullen veroorzaken voor onszelf en voor een menigte angstige mensen die afhankelijk zijn van de uitoefening van ons geloof, om hen uit de klauwen van de duivel te redden wanneer wij deelnemen aan deze VASTEN VAN DANIEL!
Met dank aan: bisschop Guaracy Santos