mulherAlles wat men kon doen was al gedaan en het resultaat daarvan was… helemaal niets”
Twaalf jaar dagelijkse bloedvloeiingen leek een eeuwigheid;
Artsen, medicatie en zelfs alternatieve geneeswijzen hadden al haar middelen opgemaakt, en alsnog gebeurde er… niets.
Familieleden, buren en vrienden konden haar niet helpen;
Woorden van hoop en troost baatten niet;
Maar iemand sprak met haar over Jezus,
Haar krachten werden vernieuwd, haar geloof werd herboren en zij handelde;
Op zoek naar de Onbekende Almachtige.
Ondanks het feit dat haar fysieke conditie heel erg verzwakt was, boven het feit dat de reis heel zwaar was, hield dat haar desondanks niet tegen om de obstakels te overwinnen en tot Jezus te komen;
Zelfs de menigte mensen om Hem heen hield haar niet tegen;
Haar overtuiging was zo sterk dat, hoewel zij haar probleem niet openbaarde, niets haar kon tegenhouden om het wonder te ontvangen;
Zij had dat al vastgesteld;
“Als ik maar Zijn kleding kan aanraken, dan zal ik genezen worden.”
En dat gebeurde!
Precies zoals zij had vastgesteld.
De Geest van God is op zoek naar mensen die vastgesteld, overtuigd, vastbesloten, dapper, onverschrokken, moedig en heldhaftig zijn om Zijn Grootheden te manifesteren;
Mensen die het geloof op zich nemen, ongeacht de moeilijkheden.
In elk wonder bestaat de strijd tussen persoonlijke overtuigingen en ogenschijnlijke omstandigheden;
Wie in de Beloftes gelooft, vereist ze van Degene die ze heeft beloofd;
Hij strijdt met de wapens van het geloof en overwint,
“Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken” (2 Korintiërs 10:4).
Wie niet gelooft, probeert, onderzoekt, waagt een poging, kijkt of het werkt of rekent op het geluk.
Bisschop Edir Macedo