watervalHet kon op de eerste dag zijn geweest;
Of welk andere dag dan ook,
Maar het was op de laatste Dag.
Tijdens DE GROTE DAG VAN HET FEEST stond Jezus op en riep uit…
Er zijn twee manieren van uitroepen: van opstand schreeuwen tegen een situatie, en een andere manier is om op een aangename wijze luid te spreken.
Jezus heeft waarschijnlijk opstand gecombineerd met blijdschap;
Opstand vanwege het feit dat Zijn volk misleid werd door zoiets kleins en,
Blijdschap omdat hij een feest voorstelde dat geen laatste dag had.
Het is waar dat het Feest van de Tabernakels de families, van een volk dat veel geleden heeft, verenigt onder één geloof;
Het was een merkteken in hun traditionele religies,
Maar niets kon hun behoeftes en bezorgdheden bevredigen.
Hij, Jezus, begon dat volk met Zijn vriend Abraham,
Hij maakte hem fantastische beloftes, maar…
Omdat zij de visie van het geloof verloren, verloor het volk ook het geloof in de visie.
Zij waren tevreden met een nietswaardige blijdschap van die dag,
Één feest, één blijdschap, de laatste dag…
Hij riep uit,
“Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!”
Jezus was aan het zeggen, als iemand iets wilt dat hem voor altijd gelukkig zal maken, kom dan tot Mij…
Drink van Mijn water, van Mijn Geest…
Dit zal van uw laatste dag van het feest, de eerste dag van de eeuwigheid maken.
Ik zal in hem een Bron voortbrengen,
Een Bron die Rivieren van Levend Water voortbrengt,
Rivieren van glorieuze en eeuwige glimlachen.
Wie zijn de uitgenodigden?
De edelen? De bekende mensen? De machtige mensen van deze wereld?
Nee!
Alleen de vermoeiden, degenen die overbelast zijn, de verdrietigen en verdrukten;
Degenen die ziek en verveeld zijn van de nietsbetekenende feestjes;
Degenen die leeg, dorstig en gekweld zijn…
Degenen die klagen over het feit dat de roem, het succes, het geld en de duizend pleziertjes niet voldoen aan de schreeuw van binnen.
Als u zich uitgenodigd voelt, dan bent u uitgenodigd!
Drink van het Water van Jezus en ontvang nieuw leven.
Dat de Heilige Geest u NU vervult.
En de Adem van het Leven, de Geest van het Leven, de Essentie van het leven, de Zucht van het Leven, het Lucht van het Leven vloeien voort vanuit het diepste van uw binnenste.
“…en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap” (Johannes 16:22).
Wees een vaas van eer voor de glorie van de Here Jezus!
Bisschop Edir Macedo