shutterstock_108126386-706x471“en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.”
Openbaring 1:18

De Here Jezus presenteerde Zichzelf aan de discipel Johannes en herinnerde Hem aan Zijn offer, toen hij stierf aan het kruis, Zijn opstanding, de overwinning bij het in bezit nemen van de autoriteit van het Woord, en dat Hij de sleutel van de dood en de hel uit de handen van de duivel heeft genomen.
Ester Bezerra