bds!sept02Misschien bent u al op de hoogte dat Cristiane en ik onze bijeenkomsten van de LiefdesTherapie in de Tempel van Salomo zijn begonnen op 28 augustus. Kijk eerst naar de volgende belangrijke punten die wij graag met u willen delen.
Toen ons deze grote verantwoordelijkheid gegeven werd, groeide er een zekerheid in ons binnenste dat God ons zou voorzien van het vermogen om deze taak uit te voeren. Wanneer God ons een missie geeft, geeft Hij ons ook de conditie, om het te realiseren. Dit komt niet van ons, maar van Hem. Dat is waarom wij een kalme overtuiging in ons hebben dat Hij buitengewone dingen zal realiseren door de LiefdesTherapie in deze buitengewone plaats.
Er is ten slotte iets speciaals aan de Tempel van Salomo, of is dit slechts onze verbeelding?
Grof gezegd is de structuur niets meer dan stenen, metaal en cement. Het werd gebouwd door de handen van mensen. Net zoals Koning Salomo zei, toen hij begon met het bouwen van de Tempel: “Wie zou in staat zijn voor Hem een huis te bouwen, want de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan Hem niet bevatten?” (2 Kronieken 2:6)
Ondanks de grootte, kan de Tempel van Salomo – of iedere andere tempel die door menselijke handen werd gebouwd – God niet bevatten. Kijk naar wat David zelfs over de Tempel zei:
“Alles staat in een geschrift, ontvangen uit de hand des HEREN, waarin Hij mij onderrichtte aangaande de gehele uitvoering van het ontwerp” (1 Kronieken 28:19).
De plannen waar hij naar verwijst waren de blauwdrukken van de Tempel. God Zelf gaf David de details van hoe Hij de Tempel gebouwd wilde hebben en wat er in moest. Dus de vraag is: als God niet in Tempels woont, die gemaakt zijn door mensenhanden, waarom gaf Hij die plannen aan David, zodat zijn zoon Salomo de Tempel voor Hem kon bouwen? Hierdoor kunnen wij dus duidelijk zien dat God er niets tegen heeft dat er een Tempel voor Hem gebouwd werd. Integendeel, Hij was vanaf het begin betrokken bij de constructie, waarbij Hij de rol aannam van Architect.
God wilde dat iedere detail van de Tempel, iedere muur, iedere ruimte, ieder object, ieder werktuig en de gehele vormgeving van dat gebouw een speciale betekenis zou hebben, een reden van bestaan. Niets zou slechts decoratief zijn.
Het resultaat is dat alles in de Tempel spreekt. Wanneer u het voor de eerste keer ziet van ver; wanneer u door de deuren heen loopt; wanneer u in de stilte van het Heiligdom zit en nadenkt over het gescheurde gewaad van het Heilige der Heiligen… alles spreekt. Het zegt dingen die u niet eerder heeft gehoord, op een manier dat u nooit eerder heeft begrepen. En dit is waarom mensen die de Tempel van Salomo bezoeken zulke levensveranderende ervaringen hebben.
God woont niet in door de mens gemaakte tempels; in plaats daarvan wilt Hij wonen in de mens, in hen die Hem zoeken in Zijn Tempel.
Als Hij zo nauwkeurig was met het geven van de details voor een Tempel die gemaakt werd van steen, die later vernietigd zou worden, stel u zich eens voor wat voor werk Hij wilt verrichten in u, Zijn ware Tempel!
De LiefdesTherapie in de Tempel van Salomo zal de tijd en de plaats zijn waar God Zichzelf zal betrekken bij de bouw (of herbouwing) van uw leven, uw huwelijk en uw familie.
PS: Heeft u de Tempel van Salomo bezocht? Vertel ons hieronder over uw ervaring.
Met dank aan Bisschop Renato Cardoso