Drie achtereenvolgende keren beval de Heer aan Jozua om sterk en moedig te zijn (zie Jouzua 1).
God gaat geen samenwerking aan met zwakke en laffe mensen.
De verovering van het Beloofde land vereist een sterk karakter en vastberadenheid.
En wordt het Koninkrijk van God niet op dezelfde wijze in bezit genomen?
Jezus leerde dat het Koninkrijk in bezit wordt genomen door middel van geweld en dat alleen de geweldenaars ernaar grijpen (zie Matteüs 11:12).
Religieuze gevoelens zijn de wapens van de zwakken, want welke strijder zal naar de strijd gaan met een viool in zijn gordel?
Zoals de behoudenis van de ziel onthouding vereist, geldt hetzelfde ook voor de verovering van de Hemelse beloftes.
God koos Abraham om dat Hij wist dat hij, tussen het luisteren naar Zijn Stem of de stem van zijn hart, niet zou aarzelen om Hem te gehoorzamen.
Nu was het de beurt aan Jozua.
“Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven…” (Jozua 1:6) NBG ’51.
God is geest en niet een ziel.
Daarom gelden, in een relatie met Hem, gevoelens van de ziel (het hart) niet.
Hij rekent op mensen die nadenken en beslissen om naar Zijn Woord te luisteren en het te praktiseren.
Het is niet makkelijk.
Het is niet makkelijk, omdat dit een confrontatie met de gevoelens van de ziel vereist.
Daarom rekent Hij alleen op de sterke en dappere mensen.
Mensen die gewend zijn om hun verstand te gebruiken in plaats van hun hart.
Mensen die bereid zijn om alles te riskeren voor Gods alles.
U dient gedefinieerd te zijn in het geloof, vastberaden in hetgeen u wilt en koppig in uw doelstellingen.
Dit betekent om sterk te zijn.
Omdat moed vereist om stand te houden in het midden van de strijd, onafhankelijk van de omstandigheden.
Dat is volharding.
God rekent niet op meelopers.
Bisschop Edir Macedo