moisesGod stelt het geloof van Abraham op de proef door hem te vragen Isaak te offeren (Genesis 22)
Introductie
Wat zou u doen als God tegen u zei dat u uw enige zoon aan Hem diende te geven als een offer? De huidige kennis toont ons dat dit iets was dat Abraham, de dienaar van God, meemaakte. Wij zullen normen en waarden bekijken die door de vader van het geloof geleefd werden. En hoe hij, op een wonderbaarlijke wijze, werd goedgekeurd en beantwoordt door de Heer.
I — Waarom beproefde God Abraham op zo’n manier?
Het doel van God om Abraham door zo’n moeilijke test heen te gaan was om het geloof dat hij had te doen groeien. Hij zou hem een grotere overwinning geven door middel van een groter begrip van God en Zijn plan. Tijdens dit proces van beproeving, had Abraham de gelegenheid om zijn gehoorzaamheid te tonen en daardoor geestelijk te groeien. God wilde het hart van Abraham zien. Hij wilde bevestigen of Abraham meer van Hem hield dan zijn eigen zoon Isaak en Hij wilde zijn geloof testen en hem de belofte maken om een grote natie uit hem op te richten.
II — Mogelijke conflicten en innerlijke strijd van Abraham
1 – Abraham maakt een groot innerlijk conflict mee. Als vader zijnde hield hij van zijn zoon Isaak. Als dienaar van zijn Heer echter wist hij dat hij diende te gehoorzamen;
2 – Er was geen enkele reden voor God die zo’n daad rechtvaardigde;
3 – Hoe zou hij zijn zoon opofferen met het oog op de belofte dat een grote natie gevormd zou worden door middel van die zoon?
III — Onmiddellijke gehoorzaamheid
Ook al begreep hij de reden niet voor Gods bevel, gehoorzaamde Abraham onmiddellijk (zie vers 3). Het is zeer waarschijnlijk dat toen hij onderweg was om het brandoffer te verrichten er een stortvloed van gedachtes door het verstand van vader Abraham heenging. Door het geloof echter liep hij door in gehoorzaamheid aan de Heer.
IV — Abraham geloofde dat God zijn zoon Isaak kon opwekken (vers 4 en 5)
Toen hij tegen zijn dienstknechten zij: “…Blijft gij hier met de ezel… wanneer we hebben aangebeden, zullen wij tot u terugkeren” (vers 5) kunnen wij duidelijk begrijpen dat Abraham geloofde dat wanneer hij zijn zoon zou opofferen als een offer voor de Heer, Hij hem zou opwekken, zodat de beloftes die God voorheen had gemaakt vervuld zouden worden. Dat was het hoogtepunt van Abrahams geloof. Ditzelfde geloof wordt ervaren door degenen die zich aan de Heer overgeven en Hem als de Redder van hun levens aanvaarden (zie Romeinen 10:9-10).
Met dank aan: bisschop João Leite