ouro-706x432“Gij dwazen en blinden, wat toch is meer, het goud of de tempel, die het goud geheiligd heeft? En heeft iemand bij het altaar gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij de gave, die daarop ligt, gezworen, dan is hij gebonden. Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?” (Matteüs 23:17-19)
Ogenschijnlijk is de keuze tussen het goud en de Tempel of de offerande en het Altaar simpel en overduidelijk. Echter, het reflecteert de keuze tussen het eeuwig leven en de eeuwige dood.
Deze kwesties vereisen ware en eerlijke antwoorden. Of we het leuk vinden of niet, het verwijdert het gordijn dat alle geheimen die de menselijke ziel verbergt verhult, hetzij die van de christenen of niet.
Elke beslissing over welk onderwerp op deze wereld dan ook heeft, direct of indirect, te maken met deze vragen die door de Here Jezus werden gesteld, want zij behandelen de principes van het eeuwige leven of de eeuwige dood.
Ze kunnen niet verborgen blijven wanneer de Geest van God vraagt. Wie kan de intenties en doelen van het hart verborgen houden wanneer de Geest van God vraagt? In feite, wat u als grootst en belangrijkst ziet in het leven van de mensheid, wordt uw grootste doel.
“Weet gij niet, dat zij, die in het heiligdom de dienst verrichten, van het heiligdom eten, en zij, die het altaar bedienen, hun deel ontvangen van het altaar?” (1 Korinthiërs 9:13)
Het heeft geen zin om alsof te doen, of de slechte intentie te verbergen of maskeren tegenover de Almachtige. Wanneer u voor het goud en voor de offerande kiest, veracht u de Tempel en het Altaar.
De wijze offert het goud en de offerande op het Altaar als een manier om zichzelf te beschermen tegen de corruptie die zij in ons genereren door ze lief te hebben. Het gebruiken van het Altaar geeft de persoon het recht op voorziening, op dezelfde manier dat wie de HEER dient, de voordelen ontvangt van de HEER.
De Tempel heiligt het goud zoals het Altaar de offerande heiligt. De Tempel en het Altaar zouden geen autoriteit hebben om dit te heiligen als zij niet de Eeuwige God Zelf zouden vertegenwoordigen.
Het goud en de offerande als belangrijker zien in het christendom wordt, minstens, gezien als het levende bewijs dat iemand zich tegen de Allerhoogste zet.
De Tempel symboliseert de woonplaats van de Eeuwige en het Altaar symboliseert de Plaats van Zijn Troon. De gouden objecten in de Tempel symboliseren, als geheel, het proces van verlossing van de zondaar, net zoals de offerande de toewijding van de offerandegever op het Altaar symboliseert.
De Tempel, het goud van de Tempel, het Altaar en de offerande zijn heilig omdat zij aan de HEER behoren. Als het Altaar het Heilige der Heiligen is, stel u zich dan eens de Tempel voor, die, met alle andere elementen, Zijn thuisbasis is!
Daarom, met de vraag over wat belangrijker is: het goud of de Tempel die het goud heiligt, de offerande of het Altaar dat de offerande heiligt, liet de HEER duidelijk zien dat de waarde van het goud en de offerande alleen waarde hebben omdat de Tempel en het Altaar ze heiligen. Zo worden ze geestelijk en heilig. Als dit niet het geval is, zijn ze slechts metaal, materiaal en daarom zonder enige waarde voor de Geest van God.
De vleselijke zien noch begrijpen de geestelijke waarden, gezien het feit dat:
“…een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Korinthiërs 2:14).
Bisschop Edir Macedo