God is geest. De duivel ook.
God is de Bron van het Goede. De duivel is de bron van het kwaad.
Zoals het goede geestelijk is, zo is ook het kwaad geestelijk.
Het zijn tegengestelde energieën die zich in deze wereld manifesteren.
Het doel van het kwaad is om te stelen, te doden en te vernietigen.
Het doel van het Goede is om leven in overvloed te geven.
In het begin van de beschaving had het kwaad, ondanks zijn bestaan, geen enkele inmenging daarin. Maar, vanwege de rebellie, ongehoorzaamheid, zonde of oneingheid tussen de schepsel en de Schepper, begon het kwaad te heersen over de mensheid en de autoriteit die hem door God werd gegeven. Genesis 1:26.
Met de heerschappij over de mensheid ontwikkelde de duivel het koninkrijk van het kwaad op Aarde. Van daaruit, begon de geest van het kwaad te overheersen en chaos te creëeren op de Aarde.
Alle sociale onrechtvaardigheden, alle soorten criminaliteit, onreinheid en perversie is te danken aan de vrije werking van de geesten van het kwaad.
De Schepper heeft niets te maken met de kwalen van deze duistere wereld.
Echter, wanneer het schepsel zich weer tot de Schepper keert en van Hem zijn bondgenoot maakt, dan zullen, behalve de eeuwige behoudenis van zijn ziel, ook Zijn beloftes van leven in overvloed uitkomen.
Het is het oude verhaal: twee mensen stichten een gezin met de kracht van liefde, respect en partnerschap. Uit de vrucht van deze liefde wordt een kind geboren die, wanneer hij volwassen wordt, beslist om de harmonie van dit gezin te breken door zijn rebellie.
Welke schuld hebben zijn ouders?
Bisschop Edir Macedo