justiceDAT DE GEEST VAN DE ALMACHTIGE GOD OP DEZE DAG ZIJN ZOON JEZUS VERHEERLIJKT DOOR MIDDEL VAN EEN IEDER VAN JULLIE EN JULLIE RESPECTIEVELIJKE FAMILIELEDEN!
Is het mogelijk dat er rechtvaardigheid kan geschieden wanneer het gemengd wordt met gevoelens?
Zodat er een rechtvaardig oordeel kan plaatsvinden is het nodig dat er concrete bewijzen bestaan tegen de beklaagde. De ooggetuigen dienen te BEWIJZEN dat zij de crimineel hebben gezien.
Het rechtvaardige oordeel heeft geen gevoelens. Daarin is het blind.
Zo is het ook met het Geloof dat van de Geest van God komt. Het is niet afhankelijk van zien, om te kunnen geloven. Wie wil zien om in God te kunnen geloven, zal sterven terwijl hij dat blijft willen…
Maar wie in Zijn bestaan gelooft, gebaseerd op ZIJN WOORD, heeft het privilege van de OPENBARING VAN HET GELOOF ontvangen van de Geest van God.
De openbaring van de eindeloze rijkdom van het Koninkrijk der Hemelen is niet bestemd voor iedereen. De Here Jezus maakte dit duidelijk toen Hij zei:

“Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard” (Matteüs 11:25).

De openbaring van het intelligente Geloof is waanzin voor degenen die denken dat zij wat zijn. Daarom verliest de Geest van God geen tijd aan hun.
De openbaring van Geloof dat vrij is van emotie, is alleen voor de nederigen van geest, zoals de onschuldige kinderen en de kleintjes, die hun onbeduidendheid tegenover de Almachtige erkennen.
Lees en overpeins alstublieft wat er geschreven staat in Lucas 18:9-14
Bisschop Edir Macedo