Post Image

LOGO

De Opperste Rechter

“Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend naar hem toe en zei: Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf: Hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei: Hoor, wat de onrechtvaardige rechter zegt.” Lukas 18:2-6

In deze gelijkenis van Jezus werd de weduwe natuurlijk alleen beantwoord omdat ze volhardend was. Ze ging naar de rechter en bleef hem lastigvallen totdat hij haar zaak heeft verschaft. De rechter oordeelde niet omdat hij oprecht was, maar om van die weduwe af te komen.

En de Here Jezus gaat verder:

“Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?” Lukas 18:7

Dat wil zeggen, als een onrechtvaardige, goddeloze rechter in staat is om een zaak te verschaffen, stelt u zich dan God voor die de Rechtvaardige Rechter is!

Dus u, die een persoon van geloof bent, die een schoon leven leidt, maar die onrecht wordt aangedaan, weet dat alleen God uw zaak kan verschaffen en de gerechtigheid kan doen. Hij is onze Opperste Rechter!

“Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.” Psalm 4:6

Wie in gerechtigheid leeft, brengt offers van gerechtigheid. En heeft daarom het recht om van God te eisen.

Geloof dat, zelfs als de mensen in uw leven hebben gefaald, God Zijn handen zal bewegen om uw zaak te verschaffen.

Maar om dat te laten gebeuren, moet u in de gerechtigheid blijven wandelen.

Want hoe kan iemand die in onrecht leeft, willen dat God gerechtigheid doet in zijn of haar leven?

Als u in de fout leeft, probeer dit dan goed te maken met God, zodat wanneer u op de 15e, de dag van Goddelijke Gerechtigheid, met uw zaak voor God naar het Altaar gaat en een beroep doet op de Rechtvaardige Rechter (de Heer), Hij u de overwinning kan geven.

Voor degenen die naar gerechtigheid verlangen, zegt de Here Jezus:

“Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” Mattheüs 6:33

Wanneer u eerst het Koninkrijk van God zoekt en Zijn Woord begint te gehoorzamen, dan komt de Geest van Gerechtigheid op u en maakt het verschil.

Bisschop Edir Macedo

Gerelateerde artikelen

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*