revoltado1Er is geen andere manier, opstand is altijd het begin van alles, wanneer men de lange verdrukking niet meer accepteert en de moed heeft om die situatie voor eens en voor altijd te veranderen
De opstand is het begin, er bestaat geen andere mogelijkheid voor God om Zich te manifesteren dan door het opstandige geloof! God zei tegen Gideon: “Ga in deze uw *kracht en verlos Israël”, van daaruit begon alles. De opstand werd in zijn binnenste ontstoken om zijn volk te bevrijden en het probleem op te lossen.
Allen willen aanroepen, naar de profeet luisteren, maar de afscheiding begint bij de maximale uitdrukking van het geloof: HET OFFER.
Toen de Midjanieten en de stammen van het oosten het land binnendrongen en stieren, koeien, schappen, kamelen en ezels meenamen (ze lieten niets achter), is het duidelijk dat die situatie al jaren geleden opgelost kon worden door middel van een offer aan de Levende God.
Toen Gideon het geitenbokje, de ongezuurde broden en het vleesnat presenteerde hij zijn conditie, maar toen hij de tweede stier offerde presenteerde Gideon het maximum van zijn opstandige geloof!
Voorheen was de kracht van de Midjanieten tegen Israël op te merken, maar zodat God opgemerkt kon worden was het nodig dat Gideon de volle kracht van zijn geloof toonde door middel van het offer!
Velen tonen hun conditie wanneer zij een offer presenteren dat op hun manier gedaan wordt, maar zodoende schieten zij echter tekort om het maximum van hun geloof te uitten (het offer waar God hun om vroeg). God had de tweede stier niet nodig (God heeft niets nodig), maar Gideon had de manifestatie van God wel nodig, daarom gaf hij de stier die zijn totale overgave, kracht, vertrouwen, gehoorzaamheid en opstand symboliseerde.
Menselijk gesproken was er geen oplossing mogelijk. Alle mensen waren gedurende 7 jaar verborgen in grotten, spelonken en burchten. Deze situatie daagde het intelligente geloof van Gideon uit, omdat hij niet accepteerde om als lafaard, verliezer, ongelukkige en bittere persoon te leven.
Gideon was de jongste van het armste gezin van Israël, maar zijn opstand deed hem Richter worden, de minister-president van Israël.
Alle mensen aan wie God Zich manifesteerde en Zich openbaarde, manifesteerde deze eigenschap: HET OPSTANDIGE GELOOF DAT GEMANIFESTEERD WERD DOOR MIDDEL VAN HET OFFER.
Degenen die niet in opstand komen tegen de situatie worden tot slaven gemaakt, verdrukt en gedood. Dat is ook de staat van veel mensen geweest ten opzichte van hun problemen. Het is echter niet genoeg om alleen opstandig te zijn, men moet de Opstaand van het Geloof hebben dat samengaat met het vrijwillige offer en alleen dan zal God Zich manifesteren en te zien zijn in het leven van degene die Hem gehoorzaamt.
Wanneer u een opstandig geloof heeft, dan wordt het grote probleem dat u meemaakt, een grote gelegenheid en een  manier voor God om Zich te manifesteren, aangezien het offer alleen maar macht heeft wanneer het gepresenteerd wordt met een opstandig geloof.
Degenen die dit opstandige geloof niet hebben, zijn ook niet bereid om te offeren en dienen dit soort geloof in God te zoeken, want alleen Hij heeft het vermogen om het opstandige geloof in ons binnenste te doen ontwaken.
God is met u en ik ook!
Bisschop Júlio Freitas