Het is ontworpen dootsr de enige echte architect die er ooit heeft bestaan: God zelf!

De huidige Tempel van Salomo is de exacte replica van wat er bevolen werd te bouwen in de tijd van Salomo. Een droom die koning David koesterde, de originele Tempel zou het officiële Huis van God worden, tot dusver werden de Ark van het Verbond en de Heilige Elementen beperkt tot het Tabernakel (een beweegbare tent).
Sommigen zullen vragen, “Hoe kunnen we God vinden, als hij Geest is?”. GOD WORDT ALLEEN GEVONDEN DOOR MIDDEL VAN HET OFFER! De Tempel van Salomo werd gebouwd door vele offers, niet van één of twee personen, maar van miljoenen wereldwijd! Dit is de reden dat God Zichzelf manifesteerde op deze plek en buitengewone verandering deed plaatsvinden in het leven van de mensen die dagelijks, in een geest van totale offer en gehoorzaamheid, naar de Tempel van Salomo komen!
Wat daar gebeurt is wonderbaarlijk, buitengewoon en uniek, iets dat nooit ergens op de wereld werd gezien. Waarom? Omdat het, het Huis van het vrijwillige Offer is, en God alleen wordt gevonden door het Offer, dat de grootste manifestatie is van het bewuste Geloof in zijn Beloftes. Alleen dan manifesteert Hij zichzelf, wanneer we aan het Offeren zijn!
Het is onmogelijk voor de mensen om God op een andere manier te vinden, als dat mogelijk was zou Hij niet vragen om het Offer, zoals Hij altijd doet, en zoals het in Zijn Woord geschreven staat, van Genesis tot Openbaring!
Het oude testament :

“Vergadert Mij mijn gunstgenoten, die met Mij het verbond sluiten met offer” (Psalmen 50:5).

Het nieuwe testament :

“En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, ik leg in Sion een uitverkorenen en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt,zal niet beschaamd uitkomen.” (1 Petrus 2:5-6).

God is met u en, ik ook!
Bisschop Júlio Freitas