natal-706x410Bij het begin van november begint de drukte en het rumoer. Verlichte wegen, versierde etalages, gedecoreerd met aanbiedingen die aantrekkelijk zijn voor het oog en de portemonnee van de burgers… hier begint de druk van binnen en buiten over wat men aan wie moet schenken…
Er is een tegenstrijdige geest die de controle lijkt te hebben over de meerderheid van de mensen rond deze tijd van het jaar. Aan de ene kant viert men Kerst – theoretisch gesproken de geboortedag van “het kindeke Jezus” (hoewel historici hebben aangetoond dat de Here Jezus ongeveer geboren zou zijn in de maanden maart en april – aan de andere kant is er een totale overheersing over de bevolking door een onbeteugelde consumentisme.
Kerst is, vandaag de dag vooral, een synoniem geworden van cadeautjes, alsof deze dingen gelijk zijn aan erkenning, waardering, liefde en respect, waarden die rond deze tijd vervangen worden door materiële goederen. En het consumentisme wordt telkens buitensporig gevoed door de media. Kijk maar naar de reclames, het zijn cadeausuggesties, speciaal gericht op deze tijd van het jaar, op alle vormen van social media. Het is een constant bombardement, gericht op alle leeftijden: beginnend bij de kinderen (speelgoed), vervolgens naar jongeren (telefoons, gadgets enz.) en uiteindelijk bij de volwassenen waarbij er aanbiedingen zijn voor een ieder (parfums, chocolade, horloges, reisjes, kleren, schoenen enz.).
Dit is de Kerst waar wij gewend aan zijn geraakt om mee te maken, jaar na jaar. Het is een vicieuze cirkel waarbij degene die er niet aan meedoet zich automatisch buitengesloten voelt. Maar voordat u wat dan ook onderneemt, doe een beroep op uw geloof, uw intelligentie, die niet blind is, maar nadenkt, overpeinst en reflecteert, niet alleen over het Woord van God, maar ook over de wereld. Dat ditzelfde geloof u antwoorden zal bieden op de volgende vragen;
1e – HEB IK DIT PRODUCT, KLEDINGSTUK OF OBJECT ECHT NODIG?
2e – WAT VOOR VOORDELEN ZAL DIT MIJN LEVEN BIEDEN?
3e – STAAT MIJN FINANCIËLE SITUATIE MIJ DEZE UITGAVE TOE?
4e – ZOU HET NIET BETER ZIJN OM DIT BEDRAG TE BEWAREN VOOR IETS PRODUCTIEVERS?
De “kerstgeest” overwint echter, aangezien wij opmerken dat er mensen zijn die, zelfs zonder geld, schulden opstapelen door dingen te kopen die zij zich kunnen veroorloven en niet kunnen veroorloven, zonder naar hun financiële situatie te kijken. Zodoende maken ze van januari de langste en moeilijkste maand om te doorstaan, want dan zal de rekening aan beginnen te kloppen.
Dit is echter ook helaas de periode waarin men meer zelfmoordpogingen en zelfmoord kan opmerken, omdat degene die geen familie heeft, of geld om geschenken aan zijn geliefde te schenken, voelt zich buitengesloten, ongelukkig, verdrietig en depressief. Alsof zijn liefde gemeten kon worden door het aantal geschenken dat hij gaf of het aantal mensen aan wie hij geschenken gaf.
Trouwens weet u waar deze traditie eigenlijk uit voortkwam? Toen de Here Jezus werd geboren (zo rond maart of april) kwamen er 3 wijze koningen met geschenken voor de Messias en voor niemand anders! Er werd niet eens aan Maria of Jozef gedacht!
Nu, beantwoord u zelf: Zou dit alles de moeite waard zijn, in de naam van een traditie die met het verloop van de tijd zo verdraaid en gemanipuleerd werd door mensen en religies?
Beste lezer, als u iemand iets wilt schenken, schenk dan iets aan uzelf door uw zwakheden, uw manieren van handelen en reageren, uw pijnen, tranen en bezorgdheid te overwinnen, want liefde, respect en waardering voor uzelf en voor anderen is meer dan materieel bezit.
Onder de familieleden, ouders, kinderen en broers en zussen vindt de meerderheid van de uitwisselingen van geschenken plaats tijdens Kerst, maar denk even over het volgende na:
Welk geschenk wil elk kind van zijn ouders ontvangen gedurende het gehele jaar?
Liefde, genegenheid, respect, zorg en interesse voor zijn toekomst…
Welk geschenk wil elke ouder van zijn kind ontvangen gedurende het gehele jaar?
Liefde, genegenheid, respect, de waardering voor de lessen enz.
Oftewel, dat zijn waarden die, in tegenstelling tot materiële bezittingen, niet vervagen of vergaan met de tijd, in tegenstelling zelfs, zij houden stand en overwinnen het verloop van de tijd. Investeer in deze waarden gedurende deze tijd van het jaar, en als u toch een geschenk aan iemand wilt bieden, laat het dan iets zijn dat de tijd niet zal kunnen doen vergaan.
Een paar praktische adviezen om deze tijd van het jaar “te overleven”:
– Vraag uzelf altijd af of wat u gaat kopen écht belangrijk VOOR U is!
– In plaats van geschenken te kopen, bel degenen om wie u het meest geeft, maar vooral degenen die geen contact met u hebben, misschien omdat zij om de een of andere reden een wrok jegens u koesteren.
– Als u geld dient uit te geven, laat dat dan dienen voor de basisdingen, voor dingen die de eenheid goed zullen doen, zoals een gezamenlijke maaltijd onder familieleden en vrienden.
– Breng geen schulden voor uw leven omwille van een feestdag die in feite nog commerciëler en meer manipulatief is dan wat dan ook.
– Evalueer uw prioriteiten heel goed, want u bent degene die de rekening toegestuurd zal krijgen op het eind!
Met dank aan: Bisschop Júlio Freitas