unnamedDe rechtvaardige vóór de Allerhoogste

Elke tekst draagt de geest van de schrijver met zich mee.
In de Psalmen van David vinden we de Geest die hem begeleidde.
De Geest van de Almachtige God.
Daarom zal elke persoon, ongeacht diens religie, in de Psalmen altijd een woord vinden dat aan zijn behoeften voldoet.
De God van Abraham blijft praten met degenen die oren hebben om Zijn Stem te horen.
Maar wat het belangrijkst is in het boek van Psalmen, is niet het troostende gevoel van haar boodschappen, maar het volgen, praktiseren, observeren, kortom, het gehoorzamen van hetgeen daar onderwezen wordt.
Zo niet, dan zal dat gevoel van troost voorbij gaan en zal de wanhoop nogmaals toeslaan.
Verspil geen tijd door te kijken naar het leven van de goddelozen die voorspoedig worden, wees noch jaloers op hun prestaties.
Zorg in plaats daarvan voor uw eigen leven.
Wees bezorgd om de leringen van de Geest van God te gehoorzamen en Hij zal voorzien in uw behoeften.
Breng Zijn lering in praktijk net als het zaad in de grond. Het zal ongetwijfeld uitspruiten en vruchten voortbrengen.
“Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid,
benijd niet wie onrecht plegen;
want zij verdorren snel als het gras,
en verwelken als het groene kruid.
Vertrouw op de HERE en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid;
verlustig u in de HERE;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken;
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,
en uw recht
als de middag.”

(Psalmen 37:1-6)
Bisschop Edir Macedo