Bds_KapiteinCorrea1Op 6 februari had ik een van de grootste ervaringen in mijn bediening. Na zoveel reddingen te hebben gerealiseerd, vond de redding van “kapitein Correa”, mijn broer. Er werd voor hem, die een bevelhebber van het leger was, tot de laatste minuten van zijn leven om zijn ziel gevochten. 45 jaar lang was hij een spiritist en werd getroffen door een kanker die tot zijn dood leidde. Tijdes deze ervaring die ik heb gehad kon ik opnieuw de vervulling zien van wat onze Heer zei:
“maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt…” (Handelingen 1:8).
Wanneer wij gedoopt worden met de Heilige Geest, ontvangen wij de autoriteit tegen de gehele hel. Velen hebben geen idee van de “macht” die ze bezitten wanneer zij de Geest van God ontvangen.
Toen ik, vijf dagen voor zijn dood, het nieuws kreeg dat zijn toestand was verslechterd en hij op het punt stond om dit leven te verlaten, zei ik met deze autoriteit: “Hij zal niet sterven zonder dat ik daar ben geweest!”.
Hij had geen nier, geen blaas en geen prostaat meer. Hij kwam aan zijn einde. De demonen rondom zijn bed waren aan het feesten en verheugden zich op zijn dood. Hij had veel bezoeken van mijn geloofsgenoten gekregen, waaronder bisschoppen, pastors, help(st)ers en evangelisten, die ik zeer dankbaar ben voor alle warmte en toewijding die mijn broer van hen ontving. Maar ik ben in het bijzonder dankbaar voor sergeant Jaqueline, een helpster die in het ziekenhuis van het leger werkt, die voor deze ziel zorgde tot zijn laatste adem, door met hem te bidden en buiten bezoektijden altijd over Jezus sprak en bad wanneer hij het vroeg en door momenten van angst en pijn ging.
Tot het moment kwam dat de Heilige Geest me aanraakte en zei dat ik naar Rio moest gaan om hem te redden, want het was het einde en zijn ziel werd omringd door onreine geesten als gieren op aas. Ik vroeg toestemming aan mijn verantwoordelijke en ik ging om reddingsoperatie uit te voeren, in het geloof van Abraham, toen hij zijn neef Lot ging redden.
Ik kwam in het ziekenhuis met de 318 meest krachtige engelen die God had gestuurd om met mij te gaan. Ik heb iedereen die er in die kamer was gevraagd om weg te gaan, omdat ze niet zouden begrijpen wat ik zou gaan doen – ze zouden me zeker gek of fanatiek noemen.
Het was een REDDINGSOPERATIE.
Toen ik met mijn zoon en mijn vrouw de kamer in ging, sprak ik niet met hem, ondanks het feit dat hij bij bewustzijn was, kon hij niet meer antwoorden. Hij was met gesloten ogen en trilde een beetje, het was bijna onmerkbaar, maar hij hoorde me. Met opgeheven armen, gericht op de muren en de hoeken van de kamer, kwam ik aan met een standvastige stem, en doordrenkt met een AUTORITEIT die aan mij gegeven werd toen ik de Heilige Geest had ontvangen. Ik zei:
“GA WEG, GA WEG, GA WEG, LAAT HEM! LAAT ZIJN ZIEL LOS, NU! JULLIE HEBBEN VERLOREN, VERLOREN, VERLOREN! IK KWAM MET DE 318 ENGELEN, LAAT LOS, LAAT LOS, LAAT LOS! JEZUS, OMRING ZIJN ZIEL NU MET DE ENGELEN! DEMONEN, DEZE ZIEL NEMEN JULLIE NIET MEE!”
In geest, kon ik me voorstellen dat de demonen met veel haat weggingen, want ze ondergingen de nederlaag van de strijd voor een ziel die al 45 jaar onder hun heerschappij leefde. Het voelde als het verbreken van een gevangenschap en het bevrijden van een gegijzelde.
Na enkele minuten draaide ik me wel naar hem en zei: “Ik weet dat je me kunt horen, ik ben het, je broer Sergio. Let op, het eind van jouw leven is nabij. Jouw lijden zal in een korte tijd een biljoen keer vermenigvuldigd worden als je jouw leven niet nu aan Jezus geeft, volledig en oprecht, omdat de demonen hier klaar zijn om je ziel mee te nemen naar de hel. Ik kwam van ver om je te redden, maar als je je nu overgeeft aan Jezus, zal je binnen enkele minuten de vreugde binnengaan, de vreugde van de hemel. Als je Jezus wilt, herhaal dan, in gedachten, mijn woorden…”.
Toen bad ik met hem, zodat hij het kon herhalen en ik zei tegen Jezus: “Het baat niet dat hij in dit verminkte lichaam nog op deze wereld moet leven. Zijn ziel is verlost uit de klauwen van de duivel, nu vraag ik U, neem hem in Uw armen”.
Ik vroeg dat wanneer ik klaar was met de reddingsoperatie en me afwendde, Hij hem tot Zich kon nemen, als signaal dat Hij de ziel van mijn broer had gered. Ik beëindigde het gebed en zei: “Klaar, Jezus, U kunt hem meenemen”.
Ik vertrok, op weg naar de kerk in Rio de Janeiro (Brazilië), ongeveer een uur later blies hij zijn laatste adem uit en vertrok naar de armen van mijn Heer. Nog een ziel gered en nog een REDDING verricht, DE REDDING VAN KAPITEIN CORREA.
Ik hoop dat ik degenen die dit lezen heb geholpen het belang van het ontvangen van de MACHT en de AUTORITEIT van God, door middel van de doop in de Heilige Geest, te begrijpen.
Met dank aan: bisschop Sérgio Correa