rainGisterochtend zag ik een commentaar op mijn Facebook pagina die mij stom verbaasd deed staan. Wat een geestelijke blindheid! Op dat moment was mijn wil om mezelf te verlagen tot het niveau van die persoon en een koekje van eigen deeg te geven om die persoon vervolgens te blokkeren. Maar, na een paar minuten, haalde ik diep adem en voelde de pijn… De pijn die God elke dag voelt…
“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!” (Matteüs 23:37-39).
Weet u hoe het voelt om alles wat in uw macht is te doen voor de mensen en alsnog gestenigd te worden? Dat is wat de UKGR meemaakt – 36 jaar steniging. Maar dit is niets vergeleken met het leed dat God voor ons heeft verdragen, toch?
Bij elke nieuwe generatie richt God iemand op om Hem te verkondigen, maar hetzelfde verhaal dat sinds de tijd van de Bijbel bestaat herhaalt zich weer: degenen die van hetzelfde huis zijn, zijn degenen die het meest bekritiseren. Ze leven alleen maar, om met hun woorden, degenen te doden die God zo zorgvuldig heeft gekozen onder Zijn volk.
God heeft niemand gekozen om beter te zijn of meer macht te hebben dan iemand anders. Dat was nooit Zijn intentie. Toen Abel een beter offer dan Kaïn presenteerde, discrimineerde God Kaïn niet; Hij toonde hem simpelweg de waarheid over zichzelf. Zijn offerande representeerde hem. Als het slecht gedaan werd, dan komt dat omdat de offerandegever het niet op de juiste manier deed.
Maar dat was niet wat Kaïn begreep. In plaats van zichzelf te analyseren voor God, keek hij naar zijn broer Abel met slechte ogen, alsof hij een beter offer had gemaakt alleen maar om hem te vernederen. Hij haatte hem zonder enige reden in zijn hart en doodde hem.
Is dit niet wat velen hebben gedaan met degenen die God heeft gekozen? Ze hebben hun gehaat en geprobeerd om hun te vernietigen door woorden, kritiek, woede, walging en bespotting.
De Geest van God is er desondanks om Zijn kinderen bijeen te brengen. Dag en nacht. Op verschillende manieren… Ze willen echter niet bijeenkomen, horen of zien. Ze verkiezen om liever te bekritiseren en onverschillig te blijven leven van alles wat Hij in Zijn Woord zegt. Ze zeggen dat ze van Hem zijn, maar ze zijn dat niet, en wat nog erger is, ze hebben dat niet eens door. Ze denken dat ze, alleen maar vanwege het feit dat ze een religie hebben, vrijgesteld zijn van de hel… Zou dat kloppen?
“Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen” (Matteüs 23:13).
Ze redden zichzelf niet noch laten ze dat toe voor anderen.
Gefeliciteerd, UKGR! Want vanwege haar oprechte manier van prediken, met klappen van de waarheid in plaats van kusjes van bedrog, ontmoette ik de Here Jezus en stopte ik om een religieuze persoon te zijn, zodat ik een vrouw van God kon worden.
En omdat ik van de UKGR ben, kan ik mezelf zijn, zonder mezelf anders voor te doen noch perfectie van iemand anders te vereisen. Ik leef op het Altaar en daar heb ik alles en ook weer niets, maar daardoor ben ik de gelukkigste vrouw op aarde.
Met dank aan: Cristiane Cardoso