20110613-134252.jpgWaarom verlaten zoveel mensen het geloof? Omdat ze niet in staat waren om het schild van geloof te gebruiken?
Het schild van een soldaat was ontworpen om bescherming te bieden tegen de pijlen en zwaarden van de vijand.
Geestelijk gesproken weten we dat de vijand zijn vurige pijlen op de oprechte christenen schiet. Dat wil zeggen dat de duivel en zijn demonen constant vurige pijlen van twijfels afvuren om het geloof te neutraliseren.
Het schild is een verdedigingsinstrument dat gebruikt wordt om het geloof te beschermen. Wat baat het om een actief, levend en effectief geloof te hebben, als u het niet zal beschermen tegen de twijfel?
Het schild van het geloof kan alle vurige pijlen van de hel doven.
Wanneer u twijfels over iets hebt, moet u onmiddellijk het beschermende schild van geloof pakken. Als een resultaat hiervan blijft uw geloof puur en effectief tegen het kwaad.
Toen Hij werd verleid, gebruikte Jezus Zijn schild van geloof – het Woord van God. Hij gebruikte het schild van geloof om Zichzelf te beschermen tegen de twijfels.
Degenen die hun geloof intact willen houden dienen nooit hun bescherming te vergeten. Twijfels zullen altijd komen, maar een ieder van ons moet voor zichzelf zorgen.
“Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven” (Efeziërs 6:13) NBG 1951
Bisschop Edir Macedo