druivenDe schreeuw waar niemand naar wilt luisteren
Terwijl ik peinsde over de volgende spreuk, vond ik iets heel interessants:
“De Wijsheid roept luide op de straat, op de pleinen verheft zij haar stem, op de hoek der rumoerige straten roept zij, bij de ingangen der poorten, in de stad, spreekt zij haar redenen: Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotternij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?” (Spreuken 1:20-22) NBG ’51.
We hebben overal en in elke situatie de kans om iets te leren. De Wijsheid is om ons heen, aan het schreeuwen, proberend om onze aandacht te trekken. Lessen die wachten om geleerd te worden, zijn overal verspreid. Kennis is als een rijpe vrucht die op de stoeprand zit, aan het wachten dat iemand hem neemt en eet.
De Wijsheid in deze spreuk symboliseert God (daarom is hij met hoofdletters geschreven). Hij wil ons door elke situatie iets leren, zij die situatie goed of slecht. U hoeft geen hoog IQ te hebben of een super-geestelijk persoon te zijn om Hem te begrijpen. U heeft alleen maar nederigheid en aandacht nodig.
De wijsheid die God met ons wil delen, is waardevoller dan de kennis die verkregen wordt door boeken en universiteiten. Het de wijsheid voor het leven, om geluk te veroveren en behouden, iets wat de wijzen van deze wereld niet kunnen vinden. Hij wil ons de wijsheid geven om een gelukkig huwelijk te hebben en een leven met vrede te leiden te midden van een oorlog. Keer u van het kwaad, overwin uzelf en bouw een rechtvaardig leven.
U kunt deze wijsheid ook verkrijgen, maar u dient te leren om, boven alle stemmen van deze luide wereld, zich af te stemmen op de Stem van God.
Met dank aan: Bisschop Renato Cardoso